Program 24. mimořádné zasedání Rady městské části Praha 4 dne 24. září 2012

1. Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4 a SWEAT AND TEARS, s.r.o., se sídlem Bratislavská 1527/15, 102 00 Praha 10, IČ: 24748994, týkající se přípravy a organizace průběhu jízdy pravidelnosti „Pražská noblesa 2012“ včetně její propagace, pořádané městskou částí Praha 4 dne 6. října 2012 na území městské části Praha 4
Předkládá: starosta

2. Návrh na přijetí členů delegace z městské části Trešnjevka sever – Záhřeb, Chorvatsko v rámci partnerské spolupráce mezi městskou částí Trešnjevka sever – Záhřeb a městskou částí Praha 4
Předkládá: tajemník