Program 16. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 4 dne 8. 6. 2015

P R O G R A M

16. mimořádného zasedání Rady MČ Praha 4 dne 8. 6. 2015

1. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2013 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace
Předkládá: Zdeněk Pokorný

Vytisknout