Program 1. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 18. listopadu 2010

1. Návrh k uzavření dohody o bezplatném užívání motorového vozidla pro služební a soukromé účely s Ing. Jiřím Bodenlosem, zástupcem starosty MČ Praha 4, Pavlem Caldrem, uvolněným členem Rady MČ Praha 4 a Mgr. Václavem Krištofem, uvolněným členem Zastupitelstva MČ Praha 4
Předkládá: tajemník

Vytisknout