Příměstské tábory v létě nabídnou i doučování - AKTUALIZOVÁNO

Letní kemp SCHOLJOY - předběžnýDistanční výuka dopadla na všechny žáky škol, na některé více na jiné méně. Městská část Praha 4 si to uvědomuje, a proto na prázdniny 2021 připravuje ve spolupráci se spolkem SPORTJOY letní příměstské tábory, které kromě programu budou mít i nadstavbu ve formě doučovací části. Nyní je možné přihlásit dítě i na více než jeden turnus.

„Chceme vyjít vstříc rodičům a žákům hlavně tam, kde distanční výuka neměla takový dopad, jaký by byl potřeba ke zvládnutí základních znalostí,“ vysvětlila starostka Irena Michalcová (ANO 2011).

Letní příměstské tábory SCHOOLJOY jsou plánovány pro zhruba 1000 dětí v šesti základních školách městské části Praha 4, a to zdarma. Skupiny dětí budou rozdělené podle ročníků a starat se o ně budou kvalifikovaní lektoři. Jde o tyto školy: ZŠ Jeremenkova, ZŠ Jižní, ZŠ Jílovská, ZŠ Na Líše, ZŠ Ohradní a ZŠ Poláčkova.

Hravou a zábavnou formou si děti zopakují základní znalosti daných ročníků. Kromě vzdělávací role tábora je ale důležitá i ta socializační, tedy zjednodušeně budování vztahů s vrstevníky.

„Nedostatkem sociálních kontaktů trpěly děti na všech úrovních škol a problémem je i ztráta motivace k učení a obecně pracovních a studijních návyků,“ uvedla dále starostka Irena Michalcová.

Rodiče mohou přihlásit své dítě na turnus v délce pěti dnů a je potřeba si uvědomit, že to ani zdaleka nemusí stačit na doplnění veškerého učiva. Smyslem je přinejmenším děti namotivovat a rozpohybovat, nastartovat sociální vazby mezi vrstevníky a podpořit duševní pohodu. Nyní je možné přihlásit dítě dokonce i na více než jeden turnus.

Postup pro přihlášení:
Při kliknutí na odkaz (nebo zkopírování celého odkazu do příkazového řádku v internetovém prohlížeči - https://app.sportjoy.cz/embed/dates/all/sportjoy/camps?privshow=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9&fbclid=IwAR0Xbfa75FTM7QPuLVl2Q6RGCzhY7d2zUAyWZqkUohEWXRPO-_IUSg-WT60 ) se zobrazí nabídka všech táborů a lokalit. Tábor zdarma je nazván "Letní kemp SCHOOLJOY" a je u něj uvedená cena ZDARMA. Kliknete na přihlášku, vyplníte údaje a vyberete si znovu tábor/termín/lokalitu a potvrdíte.
Můžete využít více než jeden termín!

kemp - modrá, rámeček


Zveřejněno: 17.05.2021 – Vít Drbal
Vytisknout