Přijďte na procházku s odborníky podél Botiče v Michli


Jaké jsou možnosti revitalizace břehů Botiče v Michli? Jak zlepšit vzhled a prostupnost břehů a zvýšit jejich rekreační potenciál? Jaké projekty města byly na toku a březích Botiče v nedávné době realizovány nebo se chystají? Zajímá vás to? Tak přijďte na procházku!

Na podzim loňského roku realizovala Praha 4 anketu mezi občany o současném stavu a využívání břehů Botiče. Výsledky ankety byly předány docentovi Jebavému z Katedry zahradní a krajinné architektury ČZU a jeho studentům, kteří si téma revitalizace Botiče zvolili jako semestrální zadání v letním semestru 2022. Více na odkazu ZDE .

"Seznamte se s výsledky analýz a doporučeními katedry i se záměry hlavního města Prahy. Výstupy katedry budou užitečným podkladem pro další odbornou i občanskou diskusi o budoucnosti břehů Botiče v Michli, tématu velmi zajímavého a aktuálního v kontextu postupné transformace někdejších výrobních areálů v blízkém okolí," říká radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).

Vyrážíme ve čtvrtek 23. června 2022 v 17:45 od dětského hřiště za areálem MŠ K Podjezdu.

Procházky se zúčastní a na Vaše otázky budou odpovídat:
  • Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D. - garant magisterského a doktorského studia oboru „Krajinářská architektura“
  • Ing. Josef Šlinger - Odbor ochrany prostředí MHMP, správce toku
  • Ing. arch. Michal Petr - spoluautor územní studie Michle
Zúčastněte se procházky s odborníky podél Botiče v Michli
Aktualizováno: 09.06.2022 – Vít Drbal
Vytisknout