Při onemocnění covidem lze hlasovat i do zvláštní přenosné volební schránky


Kromě volby z auta je pro voliče k disposici i další možnost, jak se zúčastnit volby prezidenta ČR 2023 i když onemocněli covidem. Jde o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Do zvláštní přenosné volební schránky ale mohou hlasovat pouze voliči, jimž byla nařízena izolace z důvodu onemocnění covid-19.

Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky lze podat Magistrátu hlavního města Prahy nejpozději do čtvrtku 12. 1. 2023 do 20 hodin na těchto telefonních číslech:
  • 777 497 060
  • 777 497 078
  • 777 497 082
Telefonní čísla jsou v provozu od 9 do 16 hodin s výjimkou:
• pátku 6. 1. 2023, kdy jsou telefonní čísla v provozu od 9 do 13 hodin
• čtvrtku 12. 1. 2023, tj. posledního dne lhůty, kdy jsou telefonní čísla v provozu od 9 do 20 hodin
• Ve dnech pracovního klidu nejsou linky obsluhovány.
Při podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky volič sdělí zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy tyto údaje:
• jméno (jména) a příjmení
• datum narození
• adresu místa trvalého pobytu
• adresu místa, kde na území hl. m. Prahy pobývá
• telefonní číslo.
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky proběhne v pátek 13. 1. 2023 od 8 do 22 hodin a v sobotu 14. 1. 2023 od 8 do 14 hodin.

UPOZORNĚNÍ:
V případě, že se volič nemůže ve dnech voleb dostavit do volební místnosti z jiného důvodu, než je nařízená izolace z důvodu onemocnění covid-19, může požádat o hlasování do přenosné volební schránky příslušný úřad městské části nebo ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi.

Leták s informace i ke stažení po kliknutí na obrázek níže (nebo ZDE ).

Přenosná volební urna schránka
Aktualizováno: 04.01.2023 – Vít Drbal
Vytisknout