Přerušení provozu Zón placeného stání potrvá zřejmě až do konce dubna
!!! AKTUALIZOVÁNO !!!


I když Vláda ČR zrušila s účinností od středy 28. dubna 2020 své usnesení vlády, kterým zakázala po dobu trvání nouzového stavu platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, v Praze začnou ZPS opět fungovat až od pondělí 11. května 2020 od 08:00 hod.

  • Všem držitelům parkovacích oprávnění bude z důvodu přerušení provozu Zón placeného stání automaticky prodloužena platnost parkovacího oprávnění do doby ukončení nouzové stavu.
  • Všem držitelům parkovacích oprávnění platných (min. od 16.3. 2020) v době zneplatnění/zrušení ZPS  bude také automaticky prodloužena platnost oprávnění o dobu, po kterou nemohlo být oprávnění z důvodu zneplatnění ZPS využíváno.

Aktuální informace o provoz ZPS najdete na www.parkujvklidu.cz , které provozuje zřizovatel zón hlavní město Praha prostřednictví Technické správy komunikací.

Nejčastěji se občané ptají na platnost parkovacího oprávnění a jeho prodlužování. Základní informace je na obrázku níže. Po kliknutí na něj budete přesměrování na příslušnou stránku z Aktualit webu parkujvklidu.cz .

Parkuj v klidu - automatické prodloužení oprávnění


Zveřejněno: 13.04.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 20.04.2020 – Vít Drbal
Vytisknout