Přerušení dodávek vody v říjnu 2016

Na tento měsíc plánují Pražské vodovody a kanalizace v době od 8:00 hodin do 17:00 hodin přerušení dodávek vody v Hodkovičkách, Krči a Podlí. Důvodem je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Výluka vody v Hodkovičkách je naplánována na 11. října 2016 a bude se týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Nad lesem lichá č.o. od 154/11 do 427/21, sudá č.o. od 156/14 do 197/30; Nad údolím 329/56, 103/58, 104/60, 338/62, 123/66, 190/68, 351/70, 113/72, 153/74, 122/76, 124/78, 209/80, parc.č. 373; V Hodkovičkách 195/4, 116/8, 171/33, 210/37, 258/39, 222/41, 221/43.

Výluka vody v Krči a Podolí je naplánována na 13. října  2016  a bude se týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Jeremenkova lichá č.o. od 875/107 do 898/153; Nad kolonií lichá č.o. od 693/29 do 575/39.

Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace podává zákaznická linka PVK na telefonním čísle: 840 111 112 nebo 601 274 274.
Blíže nespecifikovaný obrázek
Vytisknout