Přehled základních škol s přípravnou třídou


Škola

Ředitel školy
telefon a fax

Internetové stránky,
e-mailová adresa 

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185

Mgr. Milena Hartigová

www.zsjitrni.cz

skola@zsjitrni.cz

241 493 926

241 494 578

241 493 401

241 494 579

241 029 071 (fax)

Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10

Mgr. Bc. Daniel Kaiser

 www.zsjizni.cz

reditel@zsjizni.cz

272 761 887
(i fax)

272 763 368

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1

Mgr. Jitka Poková

www.zsmendiku.cz

skola@zsmendiku.cz

261 214 005

261 214 006
(i fax)

 Základní škola, Praha 4, Na Líše 936/16

Mgr. Bc. Václav Hlinka

www.zsnalise.cz

skola@zsnalise.cz

241 480 693

241 480 990
(i fax)

Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140

Mgr. Eva Smažíková (pověřena řízením)

 

www.zs-podoli.cz

skola@zs-podoli.cz

reditel@zs-podoli.cz

222 993 501

222 993 502

222 993 503 - ekonomka, jídelna

Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067

Mgr. Martina Lipárová

www.zspolackova.cz
zspol@volny.cz

241 442 259 - ústředna

241 442 291 (i fax)

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4,Sdružení 1080

Mgr. Romana Mrázková

 

www.zssdruzeni.cz
skola@zssdruzeni.cz

222 201 200 - škola

241 408 175 - školní jídelna


Informace o přípravné třídě základní školy - právní úprava  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

§ 47

Přípravné třídy základní školy

(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), souhlas ministerstva.

 (2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
  • § 7 odst. 1

Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je 15.

Vytisknout