Prázdninový provoz v mateřských a základních školách v období červenec a srpen 2019

Prázdninový provoz je určen pro děti/žáky, které/kteří mateřskou nebo základní školu, zřizovanou městskou částí Praha 4, již navštěvují.

Potřebné informace a přihlášky k letnímu provozu dostanou rodiče ve svých kmenových mateřských a základních školách nebo mohou kontaktovat organizačně metodické oddělení odboru školství, prevence a rodinné politiky (OŠ): iva.voleska@praha4.cz, tel. 261 192 131.

Rada městské části Praha 4 schválila usnesením č. 6R–218/2019 ze dne 20. 3. 2019

po dohodě s ředitelkami mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 zajištění provozu mateřských škol v období červenec – srpen 2019 následujícím způsobem:

a)  v termínu od 1. 7. do 26. 7. 2019 přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 s výjimkou

-  Mateřské školy 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14, (objekt Kotorská)

-  Mateřské školy Matěchova, Praha 4, Halasova 1069

-  Mateřské školy Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22

-  Mateřské školy, Praha 4, Svojšovická 3

b)  v termínu od 29.7. do 23. 8. 2019 přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 s výjimkou

-  Mateřské školy, Praha 4, Na Zvoničce 13

-  Krčské mateřské školy, Praha 4, Tajovského 1309, (objekt Kukučínova)

-  Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Ohradní 4

c)  od 26. 8. 2019 budou v provozu všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 4

po dohodě s řediteli základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4 přerušení činnosti školních družin od 1. 7. do 31. 8. 2019 v základních školách zřizovaných MČ Praha 4 s výjimkou

a)  Základní školy, Praha 4, Plamínkové 2,

která zajistí činnost školní družiny od 1. 7. do 2.8. 2019

b)  Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Ohradní 49,

která zajistí činnost školní družiny od 5. 8. do 30. 8. 2019

Obě za podmínky, že každý týden bude přihlášeno v oddělení školní družiny minimálně 20 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy.

Výše úplaty za školné a stravné najdete v níže uvedených tabulkách.

Letní provoz Letní provoz

Zveřejněno: 27.03.2019 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout