Prázdninový provoz mateřských škol a školních družin zřizovaných MČ Praha 4


Děti ve školce
Ilustrační foto

Praha 4 naplánovala letní prázdninový provoz svých mateřských škol, zvolila přitom stejné řešení, které se osvědčilo v loňském roce. Ve středu 24. února 2022 ho schválila Rada městské části Praha 4. Všechny mateřské školy budou otevřeny po celý červenec, v srpnu bude jejich provoz přerušen, a to až do 1. září 2022. Omezený provoz budou mít také školní družiny s tím, že v červenci bude k dispozici školní družina v ZŠ Na Planině a v srpnu pak v ZŠ Bítovská.

„Když jsme analyzovali loňský prázdninový provoz, zjistili jsme, že v červenci nebyly třídy v našich mateřských školách ani zdaleka naplněné,“ uvedla starostka Irena Michalcová (ANO 2011), která má školství v Praze 4 ve své kompetenci. „Navíc z letošní ankety mezi rodiči předškoláků, vyplynulo, že zájem o provoz mateřských škol o prázdninách bude stejný jako loni. S přihlédnutím k výsledkům ankety, nutným opravám a rekonstrukcím školních budov a také z důvodu čerpání dovolených pedagogickými i nepedagogickými pracovníky jsme souhlasili s uvedeným prázdninovým provozem.“

Praha 4 nabídne rodičům předškoláků na měsíc srpen příměstský tábor a službu domácího hlídání.

„Letní provoz školních družin je v rámci Prahy ojedinělý a v ostatních městských částech jsou rodiči využívány příměstské tábory. Přesto jsme jim možnost nechat děti v mateřských školách v červenci nabídli a věříme, že rodiče i děti potěší,“ dodala starostka Irena Michalcová.
  • V termínu od 1. července do 29. července 2022 bude zajištěn provoz ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4.
  • V termínu od 1. srpna do 31. srpna 2022 bude provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 bez výjimky přerušen.
  • Od 1. září 2022 pak bude provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4opět plně obnoven.
Praha 4 připravuje na měsíc srpen ve spolupráci s AFK Slavoj Podolí Praha a Základní školy Bítovská tři týdenní turnusy příměstského tábora pro děti z mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4. Ten se uskuteční v prostorách ZŠ Bítovská. Kromě toho bude k dispozici služba Domácího hlídání, kterou zajistí Zdravotnické zařízení MČ Praha 4. Obě nabídky budou rodičům předány souběžně s informací o prázdninovém provozu.

Rada MČ Praha 4 po dohodě s řediteli základních škol schválila rovněž přerušení činnosti školních družin v období od července do srpna 2022 v základních školách zřizovaných MČ Praha 4 s výjimkou dvou škol:
  • ZŠ s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Na Planině, která zajistí činnost školní družiny od 7. července do 29. července 2022
  • ZŠ Bítovská, která zajistí činnost školní družiny od 1. srpna do 26. srpna 2022.
  • Od 1. září 2022 bude provoz školních družin opět obnoven v plném rozsahu.
Obě školní družiny budou v jednotlivých prázdninových měsících v provozu za podmínky, že každý týden bude v průměru na jedno oddělení přihlášeno minimálně 20 dětí, kteří jsou žáky I. stupně základních škol zřizovaných Prahou 4.
Aktualizováno: 24.02.2022 – Vít Drbal
Vytisknout