Prázdninový provoz mateřských škol a školních družin


Praha 4 naplánovala letní prázdninový provoz svých mateřských škol, ve středu 27. ledna 2021 ho schválila Rada městské části Praha 4. Pokud vláda umožní jejich běžný provoz, bude v červenci i v srpnu ve vytipovaných školách bez omezení, a to i při pokračující epidemii. Pokud bude nutné zachovat kvůli pokračující epidemii ve školách skupinovou izolaci, bude v červenci zajištěn provoz všech mateřských škol, v srpnu budou uzavřeny. Vybrané školní družiny základních škol zřizovaných městskou částí budou fungovat za běžného provozu bez omezení, v případě epidemie budou všechny uzavřeny.

„Děkuji vedení a dalším pracovníkům našich škol za jejich vysoké nasazení v průběhu současného obtížného období a velmi si vážím i jejich plánovaného zapojení v období letních prázdnin,“ uvedla starostka Irena Michalcová (ANO 2011), do jejíž gesce spadá oblast školství.

Fungování mateřských škol v běžném provozu bez omezení

Od 1. července do 30. července 2021 budou rodičům a jejich dětem k dispozici Základní škola a Mateřská škola Sdružení (objekt Družstevní ochoz + pavilon Sdružení), Mateřská škola Na Chodovci a Mateřská škola Mezivrší.

Od 2. srpna do 31. srpna 2021 budou otevřeny Mateřská škola K Podjezdu a Spořilovská mateřská škola Jihozápadní.

Od 1. září 2021 bude zajištěn provoz všech mateřských škol zřizovaných městskou části Praha 4.

Fungování mateřských škol v případě nutnosti zachovat skupinovou izolaci

Od 1. července do 30. července 2021 bude zajištěn provoz všech mateřských škol, od 2. srpna do 31. srpna 2021 bude ale provoz mateřských škol bez výjimky přerušen.

Od 1. září 2021 pak budou opět fungovat všechny mateřské školy.

Provoz školních družin

Školní družina bude v případě, že vláda umožní běžný provoz bez omezení fungovat od 1. července do 30. července 2021 v Základní škole a Mateřské škole Sdružení. V termínu od 2. srpna do 27. srpna 2021 bude k dispozici v Základní škole s rozšířenou výukou jazyků Jeremenkova.

V případě nutnosti zachovat skupinovou izolaci z důvodu pokračující epidemie bude činnost školních družin ve všech základních školách přerušena bez výjimky.

Od 1. září 2021 bude zajištěna činnost školních družin ve všech základních školách.

Další informace o prázdninovém provozu v mateřských školách a školních družinách, včetně informací o zápisu k prázdninovému provozu v Mateřských školách a školních družinách, se rodiče dozvědí ve školách svých dětí.

Plánovaný provoz mateřských škol i školních družin zohledňuje jak dlouhodobé poznatky o zájmu rodičů o umísťování dětí v průběhu prázdnin, tak i nutnost čerpání dovolených ze strany pedagogických i nepedagogických pracovníků a plánované opravy a rekonstrukce školních objektů.

Prázdninový provoz je určen pro děti, jejichž rodiče péči o ně z důvodu pracovního vytížení nutně potřebují.

Děkujeme rodičům za pochopení a spolupráci.

Starostka Irena Michalcová navštívila MŠ Mezivrší - „Naše mateřské školy mají zkušená vedení, a protože jsem profesí jednou z jejich ředitelek, máme výbornou spolupráci, průběžně vše diskutujeme a radíme se. Mám také velkou radost, že jsme od začátku koronavirové pandemie museli pouze jednu mateřskou školu uzavřít na deset dnů,“ uvedla starostka Irena Michalcová (ANO 2011), která mateřinku v Mezivrší v úterý 24. listopadu 2020  navštívila.
Ilustrační foto


Zveřejněno: 27.01.2021 – Vít Drbal
Vytisknout