Pražané budou moci žádat o kotlíkové dotace

Hlavní město Praha zahájí příjem žádostí o tzv. kotlíkové dotace pro své občany na přelomu února a března 2016. Pražané budou moci své žádosti podávat průběžně do 29. 12. 2017, podklady pak musí být doručeny a zaúčtovány do 30. 9. 2018. Finanční alokace pro dotaci na výměnu starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní je 23 700 000 Kč. Zahájení „kotlíkových dotací“ bude schvalovat rada města na některém z příštích jednání.

Žádosti o dotaci ze strany fyzických osob se budou podávat v písemné podobě a pouze na již zrealizované projekty. Po doložení všech požadovaných dokladů bude připravena smlouva s žadatelem o poskytnutí dotace, která bude předkládána radě ke schválení. Smlouva stanoví výši poskytnuté dotace v závislosti na druhu nově instalovaného tepelného zdroje. V případě instalace plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle (uhlí plus biomasa) s automatickým přikládáním je výše dotace 80 %, v případě tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu s automatickým přikládáním je výše dotace 85 % z celkových uznatelných nákladů, které mohou být maximálně 150 000 Kč včetně DPH.

Specifikace podporovaných tepelných zdrojů: 

  • Kotle na biomasu s automatickým přikládáním
  • Kotle na kombinaci uhlí & biomasa s automatickým přikládáním
  • Plynové kondenzační kotle
  • Tepelná čerpadla
Současně s provedením výměny tepelného zdroje musí žadatel zajistit zlepšení tepelněizolačních vlastností domu. Pokud ke zlepšení došlo již v minulosti a úroveň provedených opatření je nejméně na stupni třídy „C“, doloží žadatel průkazem energetické náročnosti budovy. Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu „C“, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat některé z mikroenergetických opatření na základě doporučení energetického specialisty. Výše dotace na mikroenergetická opatření se neodvíjí od typu instalovaného tepelného zdroje a může činit nejvýše částku 20 000 korun, která je součástí max. celkových způsobilých nákladů.

Veškeré informace pro žadatele jsou uvedeny na internetových stránkách portalzp.praha.eu. Na těchto stránkách jsou pod titulem „Kotlíkové dotace“ základní informace, jak postupovat při žádostech o dotaci (na dotaci není právní nárok). Stránky jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Mailová adresa pro dotazy je kotlikovedotace@praha.eu.