Prahu 4 čekají v následující době nutné zásahy do zeleně

Na začátku tohoto týdne a dále v průběhu měsíce února a března 2019  bude v lesích, spadajících do našíí městské části, provádět firma Lesy hl. m. Prahy tzv. obnovní zásahy. Půjde především o formu jednotlivého výběru po ploše porostu, a to primárně za účelem podpory přirozeného zmlazování porostu.

Tento způsob obnovy lesních porostů je v souladu s principy trvale udržitelného hospodaření bez nutnosti vzniku lesních holin a narušení funkcí lesa. Ve vybraných lokalitách bude probíhat odstraňování nepůvodních a stanovištně nevhodných (invazních) dřevin, jako je např. dub červený. Tyto plochy následně zalesníme v jarních měsících stanovištně vhodnou dřevinou skladbou.

Více informací naleznete na:

http://www.lhmp.cz/lesy/2019/02/prazske-lesy-cekaji-v-zimnich-mesicich-obnovni-zasahy/
Pro doplňující informace neváhejte kontaktovat vedoucího střediska Lesy – Ing. Petra Hrmu nebo místně příslušného lesního p. Salače - spojení na středisko Lesy je ZDE .
Vloženo: 11.02.2019   |   Aktualizováno: 12.02.2019
Vytisknout