Praha vyhlásila dotační programy v oblasti památkové péče


Hlavní město Praha vyhlásilo pro rok 2021 dva dotační programy v oblasti památkové péče. Je to: Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2021 a Program pro označování provozoven na území pražské památkové rezervace v roce 2021.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je u obou dotačních programů do 30. října 2020.

Více informací naleznete na webu odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy
nebo
na portálu hlavního města Prahy

Zveřejněno: 25.09.2020 – Vít Drbal
Vytisknout