Praha 4 zatím nepodpořila studii revitalizace Ledáren v Braníku


Rada městské části Praha 4 nesouhlasí s navrhovanými změnami územního plánu, ani s prodejem pozemků, které se nacházejí mezi Branickými ledárnami a ulicí Modřanskou. Chce naopak zachovat jedinečný ráz této lokality. Předložená studie, která má sloužit jako podklad pro revitalizaci areálu Ledáren a jeho okolí, v některých svých částech totiž nerespektuje památkovou podstatu Ledáren.

Zpracovaný koncept přeměny lokality počítá s jejím otevřením, odstraněním bariér a doplněním novými funkcemi, které mají zajistit využití v průběhu celého dne i celého roku. Jedná se například o loftové byty, co-workingová centra, obchodní plochy, kontejnerové kanceláře, sociální kulturní a komunitní centra, muzeum vodní plavby, restaurace či mateřskou školku.

„Bohužel společnost, která chce tento projekt uskutečnit, navrhuje také budovy s šestnácti nadzemními podlažími a hustější zástavbu okolo bývalých strojoven výtahů. Ta částečně vytvoří bariéru původního oplocení. Další plánovaný rohový objekt by navíc tuto celou část uzavřel,“ upozornil radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).
Ledárny jsou pozdně secesní průmyslový areál a celá lokalita si určitě přeměnu zaslouží. Ta ale musí být, podle Patrika Opy, důstojná a koncepčně navazovat na její podstatu.
„Nemáme žádné námitky k zástavbě podél Modřanské ulice a vítáme víceúčelové využití areálu. Nemůžeme ale souhlasit s navrženým výškovým objektem a možným odstřihnutím ledáren od břehu Vltavy. Pokud dojde ve studii ke změnám těchto problematických částí, velice rádi ji podpoříme," dodal Opa.

O usnesení Rady MČ Praha 4 byl informován Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje a odbor hospodaření s majetkem.Zveřejněno: 13.11.2019 – Vít Drbal
Vytisknout