Praha 4 žádá magistrát o navrácení kontejnerů na velkoobjemový odpad


Přistavování VOK na stanoviště
Ilustrační foto, zdroj: Praha 1

Městská část Praha 4 zajišťovala pro své obyvatele přistavování velkoobjemových kontejnerů s obsluhou ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, který pro jednotlivé městské části přiděluje velkoobjemové kontejnery. Počet kontejnerů však v posledních letech neustále klesá, a městská část proto důrazně žádá magistrát o navrácení kontejnerů, o které má Praha 4 v letošním roce přijít.

Zatímco ještě v roce 2019 měla Praha 4 přiděleno 636 kontejnerů, loni to už bylo pouze 263 a pro letošní první pololetí vedení hlavního města vyčlenilo pro Prahu 4 pouze 130 kontejnerů. Městská část přitom přistavuje kontejnery na 72 stanovišť, a to každý měsíc. Takové snížení počtu kontejnerů by znamenalo buď redukci počtu míst, nebo nepřijatelnou frekvenci přistavení kontejnerů na konkrétní stanoviště jednou za 3 měsíce. Nelze přijmout argument, že v době pandemie covidu-19 občané produkují méně odpadů z domácností, je to právě naopak.

„To je z hlediska kvality služeb, které lidé právem požadují, i z hlediska dopadů na životní prostředí naprosto nevyhovující. Tento stav by jen zhoršil třídění odpadů a vedl by ke vzniku černých skládek,“ uvedl radní Prahy 4 pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011). „Po exekučním zabavení více než 300 ks modrých laviček bez jakékoliv náhrady je toto v krátkém období od Magistrátu druhá podpásovka vůči obyvatelům Prahy 4.“

Městská část Praha 4 chce svou výzvou tlumočenou hlavnímu městu prostřednictvím usnesení rady zajistit pro své obyvatele dostatečné množství velkoobjemových kontejnerů s obsluhou. Obdobnou žádost jako Praha 4 vyslala vůči magistrátu i MČ Praha 2 a je pravděpodobné, že další městské části brzy připojí. Odkládání materiálu u popelnic nebo divoké skládky se totiž nelíbí nikomu.

„Velkoobjemové kontejnery umožňují Pražanům odkládat objemný odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob směsného nebo tříděného odpadu. Jedná se například o koberce, nábytek, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné či plastové obaly a další komodity,“ uvedl na závěr radní Hrdinka.

Aktualizováno: 24.02.2022 – Vít Drbal
Vytisknout