Praha 4 úspěšné využívá evropské fondy

Praha 4 již několik let úspěšně připravuje a realizuje projekty podporované z evropských fondů, i když možnosti čerpání evropských peněz jsou v hlavním městě poněkud omezené. Praha je totiž považována za bohatý region, a podpora z Evropské unie je primárně určena krajům, které je potřeba podporovat a rozvíjet. Od roku 2011 získala městská část Praha 4 v rámci pěti projektů, které se již realizují, 40 milionů korun.

Vlajka EU.jpg„Těší nás, že díky dobře nastavené koncepci využívání zdrojů z evropských fondů počet realizovaných projektů v Praze 4 stále roste,“ uvedl starosta Pavel Caldr. „Městská část se snaží maximálně využívat jednotlivých výzev, které jsou určeny pro hlavní město Prahu, a naše vysoká úspěšnost tento správný směr potvrzuje.“

Mezi úspěšné projekty z programů Ministerstva životního prostředí ČR lze v poslední době zařadit zateplení osmi školských objektů na území městské části Praha 4 nebo nákup tří malých kloubových zametacích vozů pro čištění na ulicích a chodnících. Na takové projekty, snižují náklady na energetickou zátěž veřejných budov, zejména škol a školek, se chce Praha 4 zaměřit i v příštích letech, stejně jako na projekty s pozitivním dopadem na běžný život v městské části. Připravuje se tedy další zateplování veřejných budov, projekt nakládání s bioodpadem, kompostéry pro školy a majitele domů.

Většina projektů je realizována prostřednictvím jednotlivých ministerstev, ale některé zajímavé projekty podává Praha 4 přímo do ústředí Evropské unie v Bruselu. 

Finanční podpora z Evropské unie byla využita k modernizaci budov dětských jeslí v Rabasově a Kotorské ulici a k navýšení jejich kapacity o 30 míst. Díky podpoře z evropských fondů mohlo Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 realizovat dva důležité projekty – Firemní jesle a Domácí chůva.

Vybavení a provoz firemních jeslí financuje po dobu třiceti měsíců Evropská unie v rámci podpory zaměstnanosti a usnadnění návratu rodičů po mateřské dovolené do zaměstnání. Jesle jsou sice nyní určeny pro děti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 4 a zaměstnance příspěvkových organizací městské části Praha 4, po skončení projektu v roce 2014 ale bude i toto oddělení otevřeno pro veřejnost.

Rodičům malých dětí, kteří plánují návrat do práce a přitom chtějí mít jistotu, že je o jejich dítě dobře postaráno, je určen projekt Domácí chůva. Profesionální chůva bude pečovat o jejich děti ve věku 0-6 let v přirozeném prostředí jejich domova. Je to jedinečná služba svého druhu v České republice, protože ji poskytuje příspěvková organizace, zatímco obvykle je u nás tento typ služby poskytován soukromými agenturami, a navíc je díky podpoře z Evropského sociálního fondu toto hlídání bezplatné.