Praha 4 úspěšně čerpá finance z evropských fondů

Praha 4 patří pravidelně k úspěšným žadatelům o finance z evropských fondů a na její konto přiteklo již několik desítek milionů korun. Ty městská část využila v uplynulých letech především na zateplení školních objektů. Letos bylo kladně vyhodnoceno všech šest žádostí o dotaci pro základní školy Školní, Na Chodovci, Plamínkové, Na Planině a mateřské školy 4 Pastelky a Trojlístek. Praha 4 tak získá z Evropské unie více než 50 milionů korun.

Vlajka EU.jpg

„Ve všech školách chceme zahájit práce v průběhu letních prázdnin, abychom již tuto zimu ušetřili významnou částku za energie,“ uvedl radní Martin Píša, který má ve svých kompetencích informační technologie a využití evropských fondů.

Proces čerpání grantů z evropských fondů není právě jednoduchý a rychlý. Než dojde ke schválení žádostí, nezřídka uplyne i rok. V případě zateplení škol se nejprve vytipovalo dvanáct objektů, které splňovaly požadovaná kritéria. Poté následovala nezbytná fáze příprav podkladů a energetických studií. Do I. fáze žádosti o finance z Evropské unie následně vedení radnice umístilo šest škol, kde byla největší pravděpodobnost úspěchu, což se později i stoprocentně potvrdilo.

„Ve druhém kole budeme opět žádat o granty na zateplování škol, protože nezateplených budov máme ještě hodně. Chtěli bychom také zahájit program na úsporu energie v našich objektech a samozřejmě se hlásíme do evropských fondů i s dalšími projekty, mj s projekty, které podporují vzdělání a rozvoj počítačové gramotnosti v Praze 4,“ řekl dále radní Martin Píša. „Například plánujeme za pomoci finančních prostředků z evropských fondů rozšířit počítačové seniorské kurzy.“

Dalším projektem financovaný z fondů EU jsou biokompostéry, které městská část Praha 4 na dobu pěti let bezplatně zapůjčuje obyvatelům Prahy 4. Zájem o ně projevilo a převzalo si je již více než 300 občanů.