Praha 4 uctila památku českých vlastenců

Představitelé městské části Praha 4 odhalili ve čtvrtek v podvečer dvě pamětní desky na domech v Michli v Kvestorské ulici číslo 2 a 5. Budou připomínat statečné pomocníky československých parašutistů ze skupiny Anthropoid – manžele Albrechtovi, Jaroslava Deršatu a manžele Frolíkovi. O jejich instalaci se zasloužily Iniciativa A, Československá obec legionářská a Rota Nazdar.

„Druhá světová válka přinesla mnoho obětí z řad obyvatel dnešní Prahy 4,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „Na jejich statečné činy můžeme být skutečně hrdí, ale jejich oběť by pro nás měla být také příležitostí, abychom se s odstupem sedmi desetiletí zamysleli nad tím, zda my dnes společnosti více dáváme, nebo si od ní víc bereme.“

Atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha byl největším úspěchem našeho odboje. Za celou válku se nikomu jinému nepovedlo odstranit tak vysoce postaveného muže z nacistické hierarchie. Parašutisté vyslaní z Velké Británie by nikdy neuspěli bez pomoci lidí, kteří jim statečně pomáhali. Jen v Mathausenu jich bylo popraveno 294, včetně čtrnáctiletých dětí. Dnes jsou tito lidé bohužel často pozapomenuti.

„Činy těchto odvážných lidí si musíme neustále připomínat, bez nich bychom tu dnes nemuseli být,“ uvedla zastupitelka Lucie Michková (ODS). „V boji proti nacistickým okupantům naší země riskovali osobní svobodu a dokonce i život. Jejich příběh je pro nás inspirací i varovným mementem, ze kterého běhá mráz po zádech.“

Ulice Prahy 4 jsou plné pomníků, pomníčků a pamětních desek, které současníkům připomínají hrdinný odpor Pražanů proti nacistické okupaci. Dnes k nim přibudou pamětní desky těmto statečným lidem:

Manželé Albrechtovi
Oba manželé pracovali za okupace v Janečkově zbrojovce na Pankráci, zde se Stanislav Albrecht sblížil s Oldřichem Frolíkem a manželé Albrechtovi se stali dalšími podporovateli výsadkářů ze skupiny Anthropoid. Stanislav a Františka Albrechtovi byli zatčeni 23. září 1942, ve stejný den jako Oldřich Frolík s manželkou. Při výslechu vedeném komisařem Gestapa Janturem však nikoho neprozradili, po jejich zatčení už zatýkání nepokračovalo. Byli popraveni v Mathausenu 26. ledna 1943.

Jaroslav Deršata
Jaroslav Deršata se spolu s manželkou Alžbětou zapojili do odboje proti nacistické okupaci. Jaroslav Deršata byl zatčen v roce 1941 v rámci tažení proti Sokolu. V koncentračním táboře Mathausen ho zařadili do komanda pracujícího v kamenolomu, kde byl 27. ledna 1942 umučen. Jeho ovdovělá manželka Alžběta pokračovala v odbojové činnosti. U ní v bytě se na jaře 1942 také ukrývali parašutisté Jozech Gabčík a Jan Kubiš. Od roku 1944 až do povstání ukrývala ve sklepě zbraně získané odbojem z Janečkovy zbrojovky. Válku přežila.

Manželé Frolíkovi
Oldřich Frolík byl členem sokolské odbojové organizace, jejíž členové pomáhali výsadkářům ze skupiny Anthropoid . Oldřich Frolík se staral také o jejich zbraně. On a jeho žena Barbora se vyhnuli první vlně zatýkání po Čurdově zradě, Gestapo je přišlo zatknout 15. září 1942. Frolík se při pokusu o zatčení zachoval zcela chladnokrevně, jednoho gestapáka zastřelil, druhého těžce zranil, třetí zůstal strachem bezmocně stát. Zatčeni byli až 23. září 1942 a popraveni byli v Mathausenu 26. ledna 1943.
Zveřejněno: 14.09.2018 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout