Praha 4 stále hledá zájemce o práci ve volebních komisích - nově je zvýšena odměna o 500 korun!


Městská část Praha 4 se obrací na širokou veřejnost s nabídkou práce v okrskových volebních komisích (dále jen OVK), kterých je na území MČ Praha 4 celkem 132. Zatím je naplněnost komisí lehce přes 50% kýženého stavu, takže je stále mnoho OVK, kde se můžete angažovat. Nově došlo ke zvýšení odměny pro členy OVK o 500 korun.

Zájemci o členství v OVK musejí splňovat zákonem stanovené podmínky. Členem OVK může být občan ČR:
a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva
c) který není kandidátem pro volby do PS PČR
Zájemci mohou vyplnit přihlášku, která je přílohou tohoto článku.
Kteroukoliv přílohu doporučuje nejprve do počítače stáhnout a teprve potom ji vyplňovat a tisknout.

Případně si lze přihlášku vyzvednout osobně na recepci Úřadu MČ Praha 4 či v jednotlivých informačních centrech.

Vyplněnou přihlášku je pak třeba:
a) nejpozději do 8. 9. 2021 do 16.00 hod. předat na recepci ÚMČ Praha 4 na adrese Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Krč, případně přímo pracovníkům odboru správních agend, na přepážkách číslo 7 a 8
b) zaslat elektronicky na e-mail: volby@praha4.cz
c) nejpozději do 7. 9. 2021 odevzdat v jednotlivých informačních centrech MČ Praha 4
d) zaslat poštou na adresu: Úřad městské části Praha 4, odbor správních agend, Antala Staška 2059/80b, 140 46  Praha 4 - Krč. Zde je třeba, aby přihláška byla doručena na úřad nejpozději 8. 9. 2021 do 16.00 hod.
Pro informaci uvádíme, že členovi OVK přísluší za výkon funkce zvláštní odměna, jejíž výše je zákonem stanovena následovně: člen OVK 2300 Kč, místopředseda OVK 2600 Kč a předseda OVK 2700 Kč.

S případnými dotazy ohledně OVK se obracejte na telefonní čísla: 261 192 344 a 261 192 123.

Okrsková volební komise 4092 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017
Ilustrační foto: Okrsková volební komise 4092 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017
Aktualizováno: 31.08.2021 – Vít Drbal
Vytisknout