Praha 4 si pořídí další elektromobil

Praha 4 žádá o dotaci na nákup pátého elektromobilu. Je to další příspěvek městské části k ochraně životního prostředí cestou omezování aut s klasickými spalovacími motory a postupného přechodu na elektromobily. Vozy s elektrickým pohonem se v Praze 4 osvědčily, svým ekologickým provozem přispívají k ochraně ovzduší a současně jejich využití pomáhá městské části optimalizovat náklady na provoz a údržbu vozového parku.

„Dieselové motory škodí životnímu prostředí, jemné částice, které produkují, poškozují lidský organismus, se dostávají do krevního řečiště a jsou potenciálními nosiči rakovinotvorných látek, a my je proto nahrazujeme vozidly, která jsou bezemisní,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „Hned po mém nástupu do funkce starosty jsme omezili počet motorových vozidel, která městská část používá, a při obměně vozového parku pořizujeme a budeme pořizovat elektromobily.“

Městská část má v současné době k dispozici tři elektromobily, dva používá Ústav sociálních služeb a jeden je k dispozici sociálnímu odboru a odboru správních agend a mimo jiné zajišťuje rozvoz občanských průkazů a cestovních pasů imobilním obyvatelům. Pro pořízení čtvrtého elektromobilu připravuje městská část vypsat výběrové řízení.

„V loňském roce jsme zakoupili dva elektromobily pro Ústav sociálních služeb, který je využívá především pro rozvoz obědů seniorům. Takto využívaná vozidla jezdí na krátké vzdálenosti, často zastavují, brzdí a opět startují, takže nulové emise při použití elektromobilů místo aut se spalovacími motory jsou opravdu znát,“ uvedla místostarostka pro sociální, zdravotní a rodinnou politiku a evropské fondy Iva Kotvová (Trojkoalice/Zelení).

Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na pořízení nových nebo nově přestavěných vozidel s alternativním pohonem. V zájmu městské části Praha 4 je ochrana a zodpovědné chování k životnímu prostředí, proto žádá o dotaci na pořízení jednoho nového osobního elektromobilu, který nahradí některý z dosluhujících vozů ve vozovém parku městské části. Dotace na pořízení nového osobního elektromobilu činí 250.000 Kč.
Zveřejněno: 31.01.2018 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout