Praha 4 proti novému koronaviru COVID-19


Fungování úřadu v době nouzového stavu

Městská část Praha 4 zajistila fungování úřadu i v době nouzového stavu. Úřad městské části v ulici Antala Staška 2059/80 b pracuje na základě vládního usnesení v současné době v omezeném režimu (více zde). Ovšem i s omezeními vyplývajícími z opatření Vlády ČR a Hlavního města Prahy, která vyžaduje boj proti nákaze novým koronavirem, vyřizuje pro občany i nadále všechny neodkladné záležitosti.

Vláda nařídila úřadům dočasné omezení kontaktu s veřejností. Úřad proto požádal a nadále žádá občany, aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na pozdější, příznivější dobu, u neodkladných záležitostí aby před návštěvou úřadu nejprve kontaktovali příslušné odbory telefonicky nebo e-mailem. Odbory úřadu i nadále pracují, pouze přešly na „směnný“ provoz tak, aby se zabránilo každodennímu potkávání všech zaměstnanců, které by v případě nákazy mohlo mít dopad na všechny zaměstnance celého odboru, případně i celého úřadu.

Pro veřejnost je nyní v pondělí od 9 do 12 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin otevřena v budově v ulici Antala Staška podatelna, pokladna, recepce a přepážky OSA (občanské průkazy, pasy a matrika). Funguje rovněž Informační centrum, které poskytuje po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 261 192 358 nezbytnou službu ověřování.

Na základě rozhodnutí Primátora hlavního města Prahy o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hl. m. Prahy za nouzového stavu ze dne 17. března 2020 č. 2/2020/COV19 musel být omezen průchod budovou úřadu městské části Praha 4, i nadále však platí, že úřad není uzavřen a naléhavé záležitosti vyřizuje.
Přístup do hlavní budovy na pracoviště konkrétních odborů bude až do odvolání výhradně přes dvorní trakt. Do pokladny, podatelny, recepce je přístup z ulice Antala Staška nebo z Polikliniky Budějovická.

Vláda České republiky svým usnesením zakázala pohyb a pobyt na veřejnosti bez ochranných pomůcek dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny). Toto usnesení se pochopitelně týká i prostor Úřadu MČ Praha 4. Děkujeme všem, že toto nařízení, které má minimalizovat možný přenos infekčních onemocnění, zejména koronaviru, respektujete.

Fungování úřadu v době nouzového stavuFungování úřadu v době nouzového stavuFungování úřadu v době nouzového stavu

Uzavřena jsou kvůli nařízení o omezené pohybu lidí pouze detašovaná pracoviště úřadu: historická Nuselská radnice Táborská (500), pracoviště Jílovská, informační centra Jílovská, náměstí Hrdinů a Hlavní a oddělení přestupků Michelská.
Zveřejněno: 23.03.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 23.03.2020 – Vít Drbal
Vytisknout