Praha 4 převzala Osvědčení o přínosu pro životní prostředí

Osvědčení o přínosu městské části Praha 4 pro životní prostředí dnes převzala z rukou Petra Kratochvíla, jednatele neziskové společnosti ECOBAT, zástupkyně starosty Iva Kotvová. Praha 4 v roce 2015 odevzdala celkem 443 kilogramů použitých baterií a pomohla tak jejich recyklací získat 288 kg kovonosných druhotných surovin.Předání osvědčení za přínos životního prostředí - 10. 6. 2016

„Tento certifikát je dalším potvrzením, že jsme se v oblasti podpory a vzdělávání našich obyvatel v péči o přírodu i získávání alternativních zdrojů vydali správným směrem,“ uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 4 Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ). „Bez jakéhokoli přehánění považuji tuto oblast za klíčovou nejen v  politice, ale i v našem každodenním životě. Chceme přece dalším generacím dát šanci žít v kvalitním životním prostředí.“

Městská část Praha 4 v loňském roce odevzdala k recyklaci 443 kilogramů použitých surovin. Její obyvatelé je odevzdávali ve sběrném dvoře Durychova nebo do sběrných nádob přímo v budově úřadu v ulici Antala Staška. V celé republice bylo loni k recyklaci odevzdáno rekordních 1.243 tun použitých baterií, tedy 35 % baterií dodaných na trh.

„Městská část Praha 4 je jednou z nejaktivnějších, o čemž svědčí i náš společný a dosud nepřekonaný rekord z roku 2013 ve sběru vybitých baterií v kategorii Absolutní posbírané množství,“ uvedlPetr Kratochvíl ze společnosti ECOBAT.

V roce 2013 se společnými silami podařilo sesbírat 3.727,17 kilogramů baterií. K českému rekordu přispěly v Praze 4 školy, místní firmy, instituce i jednotinteraktivní mapa sběrných míst ECOBATliví občané.

Z průzkumu společnosti Recyklohraní vyplynulo, že průměrná česká rodina má doma 49 baterií, z toho osm použitých. Čím více vybitých baterií se tedy dostane do recyklačního procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Také zdraví nebezpečné látky, které mnohé baterie obsahují, se podaří prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií lze recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi.

ECOBAT s.r.o. je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice.  Byl založen v roce 2002 šesti významnými výrobci baterií a postupně vybudoval velmi efektivní a komplexní systém sběru a recyklace přenosných baterií. ECOBAT provozuje více než 20.000 míst zpětného odběru.
Osvědčení o přínosu pro životní prostředí (2015)