Praha 4 přeje všem krásný a úspěšný rok 2020Milí obyvatelé Prahy 4,
vstupujeme do nového roku 2020.


Určitě všichni věříme, že bude lepší, nebo aspoň stejně dobrý jako ten uplynulý.

To, jaký opravdu bude, záleží tak trochu na nás všech, na vzájemném respektu a toleranci, na schopnosti si naslouchat, nejen se překřikovat, umět vyslyšet a přijmout názor jiných lidí minimálně jako důvod k zamyšlení.
To bych si přála a zároveň právě tohle přeji vám všem!


Irena Michalcová,
starostka městské části Praha 4Vytisknout