Praha 4 požaduje vytvoření celoměstského parkovacího systému

Městská část Praha 4 požádá hlavní město Prahu, aby vytvořilo skutečný celoměstský parkovací systém, který odstraní nedostatky dosavadního systému Zón placeného státní (ZPS) a který bude dopravě v klidu pomáhat, namísto toho, aby vytvářel pouze více či méně zdařilou restrikci.

 

Nynější systém ZPS vytváří bariéry pro pohyb obyvatel ve městě a negativně ovlivňuje situaci drobných podnikatelů, provozovatelů služeb a obchodů, komplikuje obsluhu kulturních, sportovních, školských, zdravotnických, sociálních a volnočasových zařízení a ztěžuje i dostupnost úřadu městské části. Komplikované nastavení pravidel ZPS způsobuje potíže rezidentům i úřadu při prodlužování parkovacích oprávnění.


„Nynější zóny placeného stání, s jejich pravidly a důrazem kladeným na restrikci, považuji za nevhodný experiment v podmínkách normálního města,“ uvedl první místostarosta pro finance, dopravu a evropské fondy Zdeněk Kovářík (ODS). „Rozumím jejich využití v Pražské památkové rezervaci, ale v normálním městě působí mezi městskými částmi jako středověké hradby, kladou překážky obyvatelům a jejich návštěvám, omezují obsluhu řemeslníky, sociálními a jinými službami. Přes značnou administrativní náročnost a cenu nepřinášejí zóny nová parkovací místa, naopak jejich zřízení vždy znamená úbytek míst k parkování.“


Vysoké náklady spojené s řízením a provozem ZPS způsobují, že platby za užívání parkovacích zón nepostačují ani ke krytí nákladů, a tak z nich nejsou generovány žádné prostředky pro řešení významného nedostatku parkovacích míst.


Parkovací zóny se v Praze 4 rozšíří do dalších oblastí 


Zavedení zón placeného stání v Praze 4 v loňském roce sice vyřešilo potíže s parkováním mimopražských řidičů, vytvořilo však zcela nepřijatelnou situaci v lokalitách, které jsou v bezprostředním sousedství dosavadních Zón placeného stání. Situace na hranici současných ZPS je tak neudržitelná. Rada MČ Praha 4 proto na svém červencovém zasedání vyslovila souhlas s rozšířením ZPS v oblasti Braníku, Podolí, Krče a Michle. Projekt rozšíření parkovacích zón na další část území Prahy 4, zhruba až po Jižní spojku, byl opakovaně veřejně projednán s občany i v Komisi po dopravu Rady MČ Praha 4.

Zveřejněno: 22.07.2019 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout