Praha 4 požaduje vyjmutí části Spořilova ze zón placeného stání

Praha 4 požaduje vyjmutí lokality v části Spořilova, která je vymezena ulicemi Hlavní, Jižní XVII, Čtyřdílná, Jižní XV, 5. května, Jihovýchodní VIII, Jižní III, Jihovýchodní IX a Lešanská z navržených zón placeného stání (ZPS).

„I když jsme jako městská část od hlavního města dodnes nedostali návrh připravovaných zón placeného stání, je z podkladů, které jsou veřejně k dispozici, zcela zřejmé, že zavedení ZPS v části Spořilova není ku prospěchu ale naopak ke škodě jak příslušné části Spořilova, tak MČ Praha 4,“ uvedl zástupce starosty Zdeněk Kovářík (ODS). „Proto požadujeme vyjmout část Spořilova ze zpracovávaného návrhu na zavedení ZPS.“

Na území MČ Praha 4 mají být zavedeny zóny placeného stání od května 2016. V požadavcích a podkladech, které městská část Praha 4 předala Magistrátu hlavního města Prahy před započetím projekčních prací na parkovacích zónách, nebyla tato lokalita v 1. etapě uvedena, městská část Praha 4 a realizaci zón v této lokalitě nepožadovala.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 4 situaci v této lokalitě opakovaně prověřoval a zjistil, že zde parkují v naprosté většině místní obyvatelé. Vozidla zde odstavená lidmi dojíždějícími v pracovních dnech, kteří zde zaparkují a dál pokračují do zaměstnání či na MHD, tato lokalita zatím pokaždé bez komplikací absorbovala. Dosavadní režim parkování je rovnoměrně rozmístěn v celé lokalitě, je ustálený a obyvatelé i návštěvníci mají tento režim dlouhodobě zažitý, a nedochází zde tedy ke komplikacím a ani ke  stížnostem.

Zavedením ZPS v této lokalitě by naopak přineslo závažné zhoršení dosavadního parkování i dopravní situace.  Podle odhadu se minimálně třetina využívané parkovací kapacity v oblasti nachází v ulicích, které svým šířkovým uspořádáním neumožňují vyznačení parkovacích stání podle současných zákonných požadavků a norem. V navržené ZPS tak nebude tato místa možné vyznačit a nadále užívat, čímž dojde k významnému úbytku parkovací kapacity v této lokalitě Spořilova a následně také ke značným komplikacím v dopravní situaci na celém území Spořilova.

„Jsem přesvědčen, že samotná myšlenka zón placeného stání v Praze 4 je chybně postavena, protože neřeší problém dopravy v klidu a slouží pouze k posouvání tohoto problému z jednoho místa na druhé,“ uzavřel zástupce starosty Zdeněk Kovářík.