Praha 4 požaduje úpravu návrhu na změnu územního plánu

Rada městské části Praha 4 na svém jednání ve středu 21 července 2021 vzala vědomí návrh změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, která řeší území v areálu bývalého Interlovu Praha. I když se toto území nachází v městské části Praha 11, může mít vliv na životní prostředí a dopravní situaci v Praze 4. To je důvodem, proč se Rada MČ Praha 4 touto změnou zabývala.

 

Návrh změny by měl umožnit výstavbu zhruba 400 rezidenčních bytů, 200 nájemních bytů, 30 000 m2 administrativních ploch (místo původně navržených 55 000 m2), dále odpovídající občanskou vybavenost, služby a park o rozloze čtyř hektarů.

 

Rada městské části Praha požaduje v souladu se svými předchozí usneseními zajistit, aby:

 

1.  území řešené změnou Z 2797/00 ÚP SÚ HMP v žádném případě nebylo dopravně napojeno do ulice U Michelského lesa a dále do ulice Vídeňská na území Prahy 4,

2.   zástavba v území řešeném změnou Z 2797/00 ÚP SÚ HMP byla koncipována tak, aby se nestala zdrojem odraženého hluku vůči zástavbě Spořilova a nebyla, při započítání kumulativního působení okolních připravovaných záměrů, v prostoru Spořilova zdrojem nových nadlimitních stavů z hlediska hlukové zátěže. To bude nutné prokázat podrobnou hlukovou studií.

 

 

 

Zveřejněno: 22.07.2021 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout