Praha 4 podporuje sportování dětí i dospělých

Městská část Praha 4 - znak 3.jpgPraha 4 dlouhodobě podporuje sportovní aktivity dětí, mládeže i dospělých. Každoročně přispívá na činnost nestátních neziskových organizací působících v oblasti sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže. Podporuje sportovní centra pro školáky a nyní zpřístupnila sportoviště v základních školách i dospělým amatérským sportovcům.

„Plníme slib, který jsme veřejnosti dali,“ uvedl starosta Pavel Caldr. „Chceme, aby naši obyvatelé měli kde sportovat, a základní školy mají díky finanční pomoci městské části kvalitní sportoviště.“

Celkem se od září otevřelo pro veřejnost 18 hřišť u základních škol v městské části Praha 4. Kromě dvou škol, u kterých to nebylo možné, to jsou všechna školní hřiště. Sportoviště jsou primárně určena k zajištění tělesné výchovy žáků základních škol, po vyučování je ale může využívat veřejnost. V letním období od 17.00 do 20.00 hodin, v zimním, od 17.00 do 18.00 hodin. V sobotu a v neděli od 08.00 do 20.00 hodin, respektive do 18.00 hodin.

Některá hřiště městská část Praha 4 před zahájením nového školního roku zrekonstruovala. Stavební práce se uskutečnily v průběhu prázdnin a městskou část přišly na téměř 7 milionů korun včetně DPH, rekonstrukce dalšího hřiště v hodnotě 2 300 000 Kč včetně DPH se připravuje.

Od letošního podzimu zároveň dochází k výraznému obohacení nabídky sportovních center v základních školách Prahy 4, jejichž cílem je nabídnout žákům prvního stupně (1. - 5. třídy) v jejich volném čase sportovní aktivity v řadě sportovních odvětví. V prvních dvou letech existence sportovních center se děti mohly přihlásit pouze do kroužků florbalu a basketbalu, letos nově přibyly či přibudou tenis, kopaná, volejbal, softbal, basebal, stolní tenis, házená, pozemní hokej, atletika a gymnastika.

„Vítám sportovní centra jako další šanci získat školáky pro sport a pohybovou aktivitu,“ uvedl starosta Pavel Caldr. „Domnívám se, že je důležité děti opět přilákat ke sportování. Dnešní děti nemají dostatek pohybu a právě sportovní centra s atraktivní nabídkou sportů pro ně mohou být dostatečně silným motivem, aby neseděli jen u počítače a začali sportovat. Utužují tím nejen své zdraví, ale najdou si nové kamarády a naučí se i fair play chování.“

Rozšíření nabídky sportů umožnilo přistoupení dalších základních škol do projektu sportovních center a zlepšení spolupráce se školami a jednotlivými sportovními kluby z Prahy 4. Z dvaceti škol zřizovaných městskou částí Praha 4 se do něj zapojilo šestnáct škol. O děti se ve sportovních centrech starají certifikovaní trenéři ze sportovních klubů z Prahy 4. Dosud ve sportovních centrech sportovalo asi 400 dětí, v letošním roce lze očekávat nejméně 50procentní nárůst.

Sportovní centra vznikla z iniciativy městské části Praha 4 a původně působila pod společností 4-Volnočasová. Po jejím zrušení se organizování sportovních aktivit ujala občanská společnost Freetime Praha ve spolupráci s odborem školství městské části Praha 4. 

Vytisknout