Praha 4 podporuje petice občanů proti developerským projektům

Praha 4 podpořila dvě petice občanů, které nesouhlasí se dvěma developerskými záměry na území městské části. Jde o výstavbu Administrativního centra Budějovická na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova a zástavbu pozemků bývalého zahradnictví parku Kavčí hory.


Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém 7. zasedání vzalo na vědomí Petici proti výstavbě Administrativního centra Budějovická a za odkup pozemku magistrátem a městskou částí Praha 4 a požádalo Zastupitelstvo hlavního města Prahy, aby tuto záležitost vyřešilo. Rada městské části přitom už v prosinci loňského roku vydala nesouhlasné stanovisko k územnímu rozhodnuti o umístění této stavby s 5 podzemními a 18 nadzemními podlažími.

"Tento stavební záměr je umisťován do nadlimitně zatíženého území," uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ).  "Realizací projektu by došlo ke zvýšení dopravní zátěže v této lokalitě, ke zhoršení kvality života obyvatel sousedních bytových domů a neúměrnému zhoršení bezpečnosti chodců."

Praha 4 nesouhlasí ani se zastavěním pozemků bývalého zahradnictví v sousedství parku Kavčí hory. 

"Zastupitelstvo městské části Praha 4 dnes vyslovilo souhlas s návrhem, aby byla zahájena jednání s vlastníky těchto pozemků, a rozhodlo, že bude iniciovat jednání s Magistrátem hlavního města Prahy za účelem získání těchto pozemků k veřejným účelům," uvedl Petr Štěpánek. "Chceme, aby tyto pozemky byly v novém územním plánu navrženy jako součást parku Kavčí hory."
Vytisknout