Praha 4 podpořila cyklo-běh proti drogám

Aktualita - logoPraha 4 se připojila k akci nazvané Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2014, jejímž cílem je poukázat na zanedbané vzdělávání v oblasti drogové prevence a přispět ke zvýšení drogové gramotnosti a osvěty. Tým této kampaně v pátek 20. 6. odpoledne dorazil do městské části Praha 4 a byl přijat 1. zástupcem starosty Jiřím Bodenlosem (ČSSD) a radní Lucií Michkovou (ODS), předsedkyní Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality v Praze 4.

„Vítáme tuto akci, protože jsme si vědomi obrovské závažnosti drogové problematiky. Chceme se podílet na protidrogové prevenci, a proto protidrogové kampaně jednoznačně podporujeme,“ uvedl 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos. „Cyklo-běh  je svým rozsahem a intenzitou největší protidrogovou kampaní spojenou se sportem a mne osobně skutečně těší, že právě sportovci a mladí lidé, kteří sami žijí život bez drog, pomáhají zvýšit celospolečenskou aktivitu a zodpovědnost v přístupu k problému drog.“

Akci zorganizovalo občanské sdružení Řekni ne drogám - řekni ano životu. Slavnostní zahájení 12. ročníku cyklo-běhu se uskutečnilo v pondělí 9. června 2014 v Orlové. Trasa dvanáctidenního  cyklo-běhu  vedla přes 39 měst Čech a Moravy, měřila přes 1.300 kilometrů a skončila dnes v Praze. Tým 8 – 10 cyklistů-běžců urazil tuto vzdálenost za 12 dní, denně průměrně 130 kilometrů.

„V Praze 4 si uvědomujeme význam protidrogové prevence a chceme zvyšovat celospolečenskou aktivitu a zodpovědnost v přístupu k tomuto problému,“ uvedla radní Lucie Michková. „Zároveň ale víme, že bez účinné celostátní a celopražské protidrogové politiky nemůžeme účinně bojovat s negativními dopady drogové scény na bezpečí našich obyvatel. Drogová problematika se dotýká každého z nás, protože drogy ohrožují stále častěji nejen dospělé, ale i děti a stále víc a stále častěji děti v nižším věku.“
Vytisknout