Praha 4 podpoří Thomayerovu nemocnici


Praha 4 poskytne individuální dotaci ve výši 200.000 korun Thomayerově nemocnici v Krči. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo městské části Praha 4. Nemocnice, která poskytuje služby zdravotní péče na území Prahy 4, tyto prostředky použije na zakoupení potřebného vybavení.

"Podpora zařízení, která pečují a nemocné a hendikepované lidi, patří k našim prioritám," uvedl místostarosta pro sociální, zdravotní a rodinnou politika a spolupráci s neziskovými a náboženskými organizacemi.Josef Svoboda"Víme, že zdravotnickým zařízením chybějí peníze na nákup důležitých pomůcek a přístrojů pro péči o jejich pacienty, a proto naši pomoc považujeme za samozřejmost," dodal Svoboda.

Dotace je mimo jiné určena na pořízení nemocničního lůžka pro chirurgickou kliniku a ohřev pro pacienty na lůžkách Anesteziologicko-resuscitační kliniky. Její poskytnutí Thomayerově nemocnici doporučila zastupitelstvu Rada městské části Praha 4 po předchozím souhlasném stanovisku Komise zdravotně sociální a rodinné politiky.

Zveřejněno: 19.12.2019 – Vít Drbal
Vytisknout