Praha 4 nesouhlasí s výstavbou rodinného domu v ulici Roztylské sady


Rada městské části Praha 4 zásadně nesouhlasí s návrhem na pořízení změny Územního plánu hlavního města Prahy, jehož cílem je změna plochy označené jako městská a krajinná zeleň na plochu čistě obytnou. Tato změna se týká dvou pozemků v katastrálním území Záběhlice a má umožnit výstavbu rodinného domu v ulici Roztylské sady.

„Rozhodně nesouhlasíme s tím, aby v části Roztylského náměstí někdo postavil vilu, což by změna navrhovaná hlavním městem umožnila,“ uvedl radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).

Na pozemcích je v současné době umístěna prodejna sanitárního zařízení. Majitel objektu vzhledem k ukončení svého podnikání chce na pozemku postavit rodinný dům. Oba pozemky jsou součástí kompozičně založených Roztylských sadů a nacházejí se na konci jejich západní osy. Vzhledem k exponované poloze by bylo výjimečně odůvodnitelné zastavění těchto pozemků pouze veřejnou budovou občanské vybavenosti, nikoli stavbou rodinného domu.

Návrh na pořízení změny územního plánu projednala na svém posledním jednání také Komise pro územní rozvoj Rady MČ Praha 4 se závěrem, že s návrhem změny zásadně nesouhlasí.
Zveřejněno: 16.10.2019 – Vít Drbal
Vytisknout