Praha 4 nesouhlasí s růstem objektů do výšky


Praha 4 zasílá nesouhlas s navrhovanými úpravami Územního plánu hlavního města Prahy, které by v městské části přinesly výstavbu nových výškových budov pro administrativu i bydlení. Došlo by tak k zatížení území nadměrnou automobilovou dopravou a tím i ke zhoršení kvality ovzduší a života obyvatel městské části.

 

Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém posledním zasedání v loňském roce odmítlo navýšení kódu míry využití, tj. zvýšení počtu pater u šesti projektů. Mimo jiné jde o výstavbu obytného komplexu Happy Way District II v ulici Sinkulova, kde developer požaduje pro novou výstavbu navýšení kódu z „C“ na „H“, tzn. nyní povolenou výšku staveb činžovních vil se třemi nadzemními podlažími a čtvrtým ustupujícím podlažím žádá změnit na možnost realizace zástavby městského typu s devíti nadzemními podlažími (deváté podlaží je ustupující).

 

„Happy Way District II v Podolí je naprosto nepřijatelný projekt,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ). „Jedná se o klidnou vilovou čtvrť, proto naše městská část nedala souhlas k těmto úpravám, které by zvýšily navrženou stavbu o pět pater.“

 

Městská část nesouhlasí s nárůstem koeficientu zastavěnosti ani u obytného souboru Rezidence Park Kavčí Hory v blízkosti Parku na Pankráci. V tomto případě však developer koeficient navyšovat nechce a Praha 4 s ním jedná o konkrétní podobě výstavby podle vítězného návrhu ing. arch Pleskota.

 

Nesouhlasné stanovisko městské části k růstu výšky objektů developerských projektů se týká rovněž připravovaného záměru administrativní budovy při křižovatce ulic U Plynárny a Bohdalečská v Michli, bytové zástavby v ulici Šífařská v Hodkovičkách, bytového domu Sulická – Na příčce na Lhotce a obytného souboru v lokalitě U Společenské zahrady v Krči.

Vytisknout