Praha 4 nesouhlasí s předimenzovanou stavbou

Městská část Praha 4 - znak 3.jpgStarosta Pavel Caldr před časem vyhlásil boj předimenzovaným stavbám v Praze 4, podporuje proto také petici občanského sdružení Přátelské Lysiny, které nesouhlasí s výstavbou bytového projektu „Viladům Hodkovičky“ v ulici na Lysinách. S námitkami občanů se ztotožnila rovněž Rada městské části Praha 4.

Jde o předimenzovaný projekt, který je zcela nevhodně a necitlivě umisťován v bezprostřední blízkosti lesa, navíc na pozemcích, které jsou na veřejnou komunikaci napojeny pouze částečně zpevněnou úzkou účelovou komunikací – lesní cestu.

„Z projektu je patrné, že záměrem stavebníka je především maximální zastavěnost vlastních pozemků bez ohledu na okolí, a nikoli snaha o vhodné dotvoření nynější zástavby,“ uvedl starosta Pavel Caldr. „Osobně považuji tuto lokalitu za stavebně a dopravně vyčerpanou a jsem si vědom i všech dopravních komplikací, které mohou realizací projektu Viladům Hodkovičky nastat.“

Podle projektu má v ulici Na Lysinách vyrůst novostavba bytového domu o čtyřech nadzemích a dvou podzemních podlažích.  V objektu má být 13 bytových jednotek a 27 parkovacích stání, další čtyři parkovací místa jsou naplánována před domem. Tento projekt je v zásadním rozporu s navrženými limity výstavby přijatými Zastupitelstvem městské části Praha 4 pro lokalitu Hodkoviček. Stavebník již požádal o umístění této stavby, resp. o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby původního bytového domu z roku 2008, který na pozemku nyní stojí. Stavební odbor úřadu městské části Praha 4 jeho návrh na změnu územního rozhodnutí 24. února 2014 zamítl.

„Naše městská část s  předimenzovanou stavbou Viladomu Hodkovičky nesouhlasí a nebude souhlasit,“ uvedl dále starosta Pavel Caldr. „Mohu ujistit všechny občany, že naše nesouhlasné stanovisko uplatníme při všech řízeních vedených podle stavebního zákona, ve kterých budeme účastníky, stejně jako tomu bylo v případě jiného předimenzovaného bytového domu v ulici Na Lysinách nebo projektu v Korandově ulici.“

Vytisknout