Praha 4 nesouhlasí s povolením developerského projektu Ekorezidence Braník


Praha 4 nesouhlasí s povolením developerského projektu Ekorezidence Braník - google maps 3D
Dotčené území na Google Maps

Městská část Praha 4 nesouhlasí s podobou developerského projektu společnosti EKOSPOL v Braníku, a tedy ani s vydáním společného územního a stavební povolení pro tento obytný soubor. Námitky městské části a ostatních účastníků řízení, které poukazovaly zejména na nevhodný urbanismus, ztížení využitelnosti navazujících pozemků a nevratné zhoršení dopravní situace v ulicích starého Braníka shledal Stavební úřad Prahy 4 bohužel jako nedůvodné.

„S tím nemůžeme souhlasit, a proto městská část Praha 4 využije své zákonné možnosti a proti vydanému rozhodnutí podá odvolání k nadřízenému orgánu,“ uvedl radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS). „Jsem přesvědčen, že tento stavební záměr může být pro Braník skutečně škodlivý, a věřím, že o tom v odvolacím řízení přesvědčíme i Magistrát hlavního města Prahy,“ dodal radní.

Společnost EKOSPOL svůj záměr vybudovat obytný soubor s téměř třemi sty byty s městskou částí ani s místními obyvateli nekonzultovala. Až po výzvě městské části představila svůj projekt na jednání Komise pro územní rozvoj a následně i na setkání s obyvateli v Braníku. Bohužel až v době, kdy již byla kompletní dokumentace předána na stavební úřad k projednání. Zásadní připomínky a požadavky městské části a branických obyvatel na úpravu záměru tak zůstaly ze strany EKOSPOLU bez odezvy.

Společné územní a stavební povolení pak bylo vydáno pro obytný soubor Ekorezidence Braník na území vymezeném ulicí Bezová, Jižní spojkou a Kunratickým potokem v polovině dubna 2021.

"Záměr stavby není v souladu s požadavkem stavebního zákona na dosažení udržitelného rozvoje území. Nevyhovující je prostorové uspořádání jednotlivých budov, které půdorysem ani orientací nenavazují na dosavadní zástavbu v této části Braníka,“ uvedl dále radní Patrik Opa.

Výstavba, která počítá s 289 bytovými jednotkami pro nové residenty, plánuje pouze 173 parkovacích stání. Tedy skoro 40 procent bytů bude bez nároku na vlastní parkování. Bytové domy budou v konečné fázi napojeny na ulici Bezová, která je pro tak intenzivní dopravní nápor zcela nevhodná. Na zátěž, kterou tento projekt bude znamenat pro jejich čtvrť, poukazují také místní obyvatelé či zástupci občanského sdružení Náš Braník. Dopravní a parkovací kolaps, ekologická zátěž pro školku a okolní hřiště, nulová návaznost na oblast kolem potoka - to jsou jen některé příklady.Aktualizováno: 29.04.2021 – Vít Drbal
Vytisknout