Praha 4 nesouhlasí s návrhem novely Pražských stavebních předpisů

Rada městské části Praha 4 na svém dnešním zasedání vyslovila nesouhlas s návrhem nařízení č. 11/2014 Sb. hlavního města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (tzv. „Pražské stavební předpisy“). Praha 4 se také připojuje ke společnému stanovisku velkých městských částí v Praze (MČ Praha 1 až 22).

„Jako jeden z důležitých požadavků je úprava terminologie tak, aby Pražské stavební předpisy byly kompatibilní s platným územním plánem a stavebním zákonem,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ). „Důraz klademe na jasné stanovení výškové hladiny stanovení uliční čáry a definici proluky, aby měl stavební úřad proces územního rozhodování po celou dobu pod kontrolou.“

Připomínky se také týkají odstupů od budov, osvětlení a proslunění obytných místností a v neposlední řadě větší ochrany před hlukem.

„S čím nemůžeme souhlasit, je převedení části pražské zeleně – parků – z nezastavitelného území do zastavitelného a nedostatečné ochraně veřejné zeleně. Hrozí tím, že bude umožněna budoucí zástavba parků a dalších ploch pražské zeleně,“ uvedla radní pro území rozvoj a plánování Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ).

Pražské stavební předpisy musí být po zapracování všech připomínek od městských částí projednány s veřejností, aby i ta měla dostatečnou možnost se vyjádřit.
Vytisknout