Praha 4 nechystá výstavbu na pozemcích pro sport a zeleň

Aktualita.jpgPraha 4 nepřipravuje výstavbu na nezastavěných pozemcích v lokalitě Nové Dvory a odmítá nepravdivé informace, které tvrdí opak. Jde o pozemky v sousedství sídliště Krč podél ulice Libušská o rozloze zhruba 10 hektarů vymezené ulicemi V Štíhlách  a Jalodvorská.

„V poslední době se na radnici objevilo několik dotazů našich obyvatel vyvolaných šířením nepravdivé informace, že městská část Praha 4 připravuje rozsáhlou na těchto pozemcích. Takové nepravdivé informace, které matou občany, musím co nejdůrazněji odmítnout,“ uvedl starosta Pavel Caldr.

Území mezi ulicemi V Štíhlách  a Jalodvorská je podle platného územního plánu nezastavitelné budovami pro administrativu a ostatní komerci, na většině plochy nelze realizovat ani stavby pro bydlení. Jeho využití je určeno pro sportovně rekreační účely a plochy zeleně.

„Domnívám se, že dotazy na výstavbu v okolí ulice Libušská vznikly záměrným šířením informačního materiálu z webových stránek Dopravního podniku k připravované výstavbě trasy metra D tak, jako kdyby šlo o konkrétní stavbu,“ uvedl dále starosta Pavel Caldr. „Vidím za tím zlý úmysl vyvolat nejistotu a obavy veřejnosti a zneužit toho v předvolebním boji.“

Zveřejněné vizualizace zástavby, které Dopravní podnik prezentuje pouze jako dokreslující vize okolí budoucích stanic, s městskou částí nikdo neprojednával. Navíc časový horizont rozvoje této lokality souvisí s budoucí realizací trasy D pražského metra. Pozemky jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy a městská část Praha 4 již několik let žádá o jejich svěření, aby mohla zabránit různým spekulativním tlakům.

„Právě proto, aby se v této lokalitě nestavělo a byla zachována pro sport a zeleň, jsme žádali hlavní město o svěření pozemků do správy naší městské části,“ uvedl dále starosta Pavel Caldr. „Chápu, že lidé ze sídliště Krč jsou znepokojení. Chci proto v této souvislosti zdůraznit, že současné vedení Prahy 4 dlouhodobě sleduje cíl rozšiřovat možnosti pro sportovně rekreační aktivity obyvatel.“

O možnosti funkčního využití území se bude ještě mnohokrát diskutovat. Městská část Praha 4 sama předloží veřejnosti k připomínkám architektonickou studii rozvoje této lokality. Na konci prázdnin plánuje zahájit diskusi o návrzích.

Vytisknout