Praha 4 nechce navrhované změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Rada městské části Praha 4 na svém dnešním zasedání vyslovila nesouhlas s návrhem změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Tato změna výhradně textové části územního plánu představuje komplexní novelizaci regulativů prostorového a funkčního uspořádání území hl. m. Prahy s konkrétními dopady na budoucí rozvoj městské části Praha 4.

„Navrhovaná změna zasáhne všechna smíšená polyfunkční území, kde je nově umožněno umisťovat pouze jednu funkci nikoli jejich kombinaci,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ). „Stavební úřad by tím přišel o jediný nástroj jak regulovat rozsah administrativních ploch v lokalitách na Pankrácké pláni nebo podél ulice 5. května, které jsou již dnes provozem administrativních budov velmi zatíženy. Městská část chce hlavně v těchto oblastech udržet i bytovou funkci.“

Změnou budou také dotčena historická jádra bývalých obcí. Změna ruší výškový regulativ, který např. podél Branické ulice či v údolí Botiče nyní dovoluje pouze výstavbu rodinných domů s 2 NP a podkrovím a má za cíl chránit historický charakter těchto lokalit.

„Všechny tyto změny mají negativní dopad na životní prostředí a povedou ke zhoršení dopravní, hlukové a imisní situace a na území městské části Praha 4,“ dodal nakonec starosta Petr Štěpánek.
Vytisknout