Praha 4 navrhuje úpravu dopravního režimu v Podolí

Rada městské části Praha 4 navrhuje po vyhodnocení situace v Podolí úpravu dopravního režimu některých jednosměrných ulic. Změny vyplynuly z požadavků obyvatel této lokality a byly s veřejností projednány na dvou veřejných fórech. Usnesení rady bude postoupeno k realizaci orgánům státní správy.

„Obnovujeme průjezdnost území obousměrně tak, aby motoristé i cyklisté nemuseli projíždět celou čtvrtí. Zároveň navrhujeme střídavé parkování a další opatření, která povedou ke zpomalení projíždějících vozů, a tím ke zklidnění rezidenční čtvrti,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ).

„Vyslyšeli jsme podněty občanů na úpravu dopravního režimu,“ uvedl radní pro školství Jaroslav Míth (ODS). „Já jako obyvatel Podolí jsem měl k tomuto úkolu blízko, a jsem proto rád, že jsme dopěli k takovému řešení, které může našim obyvatelům pomoci, které ale není dogma, a proto je můžeme v případě potřeby dál upravit.“

V části Podolí ohraničeném ulicemi Podolská, Na Hřebenech II, Na Pankráci a Pod Vyšehradem byl na základě podnětu samosprávy městské části v září 2014 zřízen systém jednosměrných ulic. Při realizaci bylo veřejnosti přislíbeno, že po půlročním až ročním fungování nového režimu, bude tento režim vyhodnocen a případně upraven.

V červnu 2015 zadala městská část vyhodnocení jednosměrného režimu odborné firmě s úkolem prověřit funkčnost úprav a navrhnout změny dosavadního režimu. Do vyhodnocení bylo zahrnuto 33 připomínek získaných z veřejného fóra a dalších 30 připomínek směřovaných na Úřad městské části Praha 4. Vyhodnocení a návrhy úprav jednosměrného režimu byly postupně projednávány se samosprávou a se zástupci občanů. Na základě těchto jednání byl vytvořen návrh, který byl projednán na veřejném setkání s občany.

Jedná se o tyto úpravy dosavadního režimu:
  • Ulice Pod Klaudiánkou (úsek Na Zlatnici – Na Klaudiánce), Na Lysině a Lopatecká – jednosměrné ulice se ruší, uvedené úseky jsou nově obousměrné. Tím jsou splněny požadavky na obnovení obousměrné dostupnosti lokality.
  • Ulice Na Podkovce, úsek Lopatecká – Na Zlatnici: Nově jednosměrná v uvedeném směru, tedy směr z kopce. Jedná se o krátký úsek komunikace pro lokální čistě obytnou obsluhu.
  • Ulice Doudova – úsek U Podolského hřbitova – Na Lysině nově obousměrný, v úseku Voráčovská - Lopatecká obrácen směr jednosměrných ulic. Zamezení průjezdu ulicí Doudova z důvodu zjednodušení dopravních toků a zvýšení bezpečnosti v místě čistě obytné obsluhy.
  • Ulice Nad Spádem a Voráčovská – změněn směr jednosměrných ulic v úseku mezi ul. Lopatecká a Doudova. Změny souvisí se změnami ul. Doudova a také splněním požadavku na změnu směru u MŠ Voráčovská.
  • Ulice Procházkova, změna směru jednosměrné ulice v celé délce. Z důvodu zjednodušení dopravních toků a zvýšení bezpečnosti v místě čistě obytné obsluhy.
  • Nedvědovo náměstí, jednosměrná ulice okolo školy. Z důvodu zjednodušení dopravních toků a zvýšení bezpečnosti a přehlednosti dopravy v okolí školských zařízení.
  • Ulice U Kublova, u křižovatky s ul. Podolská, obnovení obousměrného provozu v širším úseku délky cca 50 metrů. Z důvodu zjednodušení dopravních toků a zlepšení průjezdnosti v místě čistě obytné obsluhy.
Vytisknout