Praha 4 má strategii na revitalizaci veřejných prostranství

Praha 4 má jako druhá městská část v hlavním městě Generel veřejných prostranství, který formuluje dlouhodobou vizi rozvoje veřejných prostranství v městské části Praha 4 a obsahuje dlouhodobé koncepce i konkrétní kroky v oblasti jejich rozvoje. Vymezuje veřejná prostranství celoměstského, čtvrťového a lokalitního významu.

„Tento dokument nám zároveň ukazuje cestu, kudy by se měla naše městská část ubírat nejen v tomto, ale i v dalších volebních obdobích při vylepšování a účelné a hospodárné správě veřejných prostranství,“ uvedla radní pro územní rozvoj Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/Zelení). „Je také návodem, jak rozhodovat v oblasti územního rozvoje a na jakých požadavcích trvat při projedná­vání konkrétních stavebních záměrů či změn územ­ního plánu – jaké plochy musí zůstat nezastavitelné a přístupné nebo prostupné.“

V generelu připravená dlouhodobá koncepce ukazuje, o co by měla Praha 4 usilovat při přípravě metropolitního plánu i dalších strategií a plánů na úrovni celé Prahy.

„Veřejná prostranství tvoří důležitou součást životního prostředí obyvatel měst. Jsou společným venkovním prostorem obyvatel i návštěvníků, místem k odpo­činku i setkávání, místem, kde se odehrává veřejný život,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „Zároveň také tvoří významnou součást identity jednotlivých lokalit i celých čtvrtí. I proto se městská část Praha 4 rozhodla po vzoru úspěšných evrop­ských měst přistupovat ke správě svých veřejných prostranství systémově a s dlouhodobou rozvahou.“

V průběhu tvorby Generelu veřejných prostranství Prahy 4 se uskutečnilo v letech 2016 – 2017 deset plánovacích setkání s veřejností. Současně mohli občané vyjádřit své názory prostřednictvím dotazníkového šetření.

„Výsledkem je podrobná mapa ulic, náměstí, náměstíček, parků a parčíků, drobných místních plácků, kterou pomáhali připravit obyvatelé naší městské části. Právě oni nám na deseti veřejných setkáních ukazovali, kudy chodí na procházky, kam se jen s obtížemi mohou dostat pěšky a vytipovávali místa, která by se mohla stát příjemnějšími pro trávení volného času, místa vhodná pro posezení, pro konání bleších či farmářských trhů či menších sousedských akcí,“ uvedla dále radní Alžběta Rejchrtová.

Na základě Generelu veřejných prostranství Prahy 4 je v současné době připravována revitalizace prostorů před ZŠ Plamínkové a ZS Nedvědovo náměstí.

Generel veřejných prostranství (červen 2018) (.zip soubor ke stažení 132 MB)

Zveřejněno: 20.06.2018 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout