Praha 4 má šest nových čestných občanů

Čestné občanství Prahy 4 dnes převzalo z rukou starosty městské části Praha 4 Petra Štěpánka (Trojkoalice/SZ) šest osobností, které žijí v Praze 4 a svou společensky významnou činností nebo výkony ve své profesi přispěli a přispívají k šíření dobrého jména městské části. Novými čestnými občany se stali dlouholetá sběratelka loutek Alena Vorlová, zpěvačka Hana Zagorová, operní pěvec Štefan Margita, skautský vůdce Eduard Marek a básníci Petr Skarlant a Jiří Žáček.
Čestní občané Prahy 4 - 29. 11. 2016

„Jsou to lidé, kteří dosáhli výrazných úspěchů ve svém oboru a proslavili nejen své jméno, ale i místo, kde žijí, jsme na ně proto právem hrdí,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ). „Velkými osobnostmi nejsou náhodou, své práci se věnovali a věnují s takovým úsilím, že jsou známí v celé naší zemi a často i za jejími hranicemi.“

Návrh na udělení čestného občanství chválilo Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém zasedání 14. září 2016.
  • Lékařka a sběratelka loutek MUDr. Alena Vorlová se narodila v roce 1930 v Praze. Do poloviny 90. let pracovala jako lékařka. Po smrti svého manžela Jiřího Vorla spravuje rozsáhlou sbírku loutek, které její muž nasbíral za téměř půlstoletí. Sbírka čítá přes 2.000 historických loutek, její část je k vidění v expozici na zámku Dobříš. S loutkami zapůjčenými ze sbírky manželů Vorlových hraje Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, založené Jiřím Vorlem, které sídlí v Kulturním centru Novodvorská. Alena Vorlová se účastní loutkářského festivalu "Novodvorský Zvoneček", který od roku 2015 pořádá městská část Praha 4.
  • Zpěvačka, textařka, herečka a moderátorka Hana Zagorová se narodila v roce 1946.  Absolvovala studia herectví na JAMU v Brně a její první hudební nahrávky vznikaly v ostravském rozhlase. Počátkem 70. let hostovala v pražském divadle Semafor (Kytice), poté se soustředila na zpěv a stěžejní je její dlouholetá spolupráce s kapelníkem a skladatelem Karlem Vágnerem. Mezi lety 1977 až 1985 získala devět Zlatých slavíků v řadě. V roce 1989 podepsala petici Několik vět, což vedlo k dočasnému zákazu činnosti těsně před pádem komunismu. V komorní písňové tvorbě pokračovala i v 90. letech. Je druhou nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvačka, nazpívala přes 820 písní a získala mnoho prestižních cen za hudbu a zpěv. Je vdaná za slovenského tenoristu Štefana Margitu.
  • Operní pěvec Štefan Margita se narodil v roce 1956 v Košicích. Nejprve studoval na umělecko-průmyslové škole v Košicích obor fotografie, poté nastoupil na košickou konzervatoř. V roce 1981 se stal členem zpěvohry v Prešově, odkud přešel na operní scénu v Košicích. V roce 1986 zvítězil na Pražském jaru a v srpnu téhož roku získal angažmá v opeře Národního divadla v Praze. Byl sólistou vídeňské Volksoper, poté byl v angažmá ve Státní opeře Praha a dodnes působí na scénách nejslavnějších operních domů, například v milánské La Scale, londýnské Covent Garden či v newyorské Metropolitní opeře. V roce 1992 oženil se zpěvačkou Hanou Zagorovou.
  • Skautský vůdce Eduard Marek se narodil v roce 1917 v Praze. V 17 letech vstoupil do skautského katolického sboru Legio Angelica. V roce 1936 nastoupil jako dobrovolník k prvnímu leteckému pluku T. G. Masaryka na pražské letiště Kbely. V červnu 1949 dostal zákaz vést skautský oddíl, který byl režimem později rozpuštěn. V roce 1950 byl zatčen za protistátní činnost a odsouzen k 10 letům odnětí svobody a k práci v uranových dolech. Po listopadu 1989, při obnově činnosti Junáka, byl znovu zvolen do funkce předsedy obvodní rady Junáka Prahy 2. Dnes je Eduard Marek členem čestného Svojsíkova oddílu a Skautského oddílu Velena Fanderlika. Angažuje se i ve Společnosti křesťanů a Židů, Konfederaci politických vězňů, účastní se skautských setkání a píše své paměti. Současně je držitelem řady skautských vyznamenání a medailí.
  • Básník, spisovatel a překladatel Petr Skarlant se narodil v roce 1939. Maturoval na knihovnické škole v Praze, poté studoval na filosofické fakultě UK a v Paříži na Sorbonně jako stipendista francouzské vlády. V roce 1968 byl jedním ze zakládajících členů KANu. Od roku 1969 se věnuje literární práci ve svobodném povolání jako spisovatel. Je členem pražského centra mezinárodního PEN klubu a Obce spisovatelů. Vydal 15 básnických sbírek. V dubnu 2001 mu byla udělena Evropskou unií umění cena za literaturu.
  • Spisovatel, překladatel, básník, sběratel a tvůrce aforismů a knížek pro děti Jiří Žáček se narodil v roce 1945. Vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze, ale věnuje se literatuře. Působil jako redaktor poezie v nakladatelství Československý spisovatel v Praze, krátce pracoval pro nakladatelství Carmen a dva roky psal pro týdeník Vlasta. Od roku 1994 působí jako spisovatel na volné noze. Je autorem celé řady oceňovaných a oblíbených básnických sbírek i prozaických děl pro děti i dospělé. V roce 2015 obdržel Medaili Za zásluhy.
Seznam všech čestných občanů s jejich medailonky naleznete ZDE.
Vytisknout