Praha 4 má plán na revitalizaci veřejných prostranství v oblasti Pankráce


Praha 4 přistupuje k revitalizaci veřejných prostranství na svém území koncepčně. Proto si nechala zpracovat studii, která zhodnotila jejich stav a potenciál a doporučila prioritní projekty k realizaci. Cílem je na základě jasných kritérií dlouhodobě revitalizovat a rozvíjet veřejná prostranství v závislosti na finančních možnostech městské části a dalších subjektů v území.

Doporučení jsou výsledkem podrobné analýzy území, které předcházely dva online průzkumy na podzim loňského roku. Zaměřily se na témata kvality, bezpečnosti a fungování veřejného prostoru v oblasti sídlišť Pankrác I a II, Centrálního parku a tzv. pentagonu. Následující tři nejvýznamnější projekty autoři studie doporučili k realizaci:
Vize pro Centrální park
Koncepcí správy a rozvoje nejvýznamnějšího veřejného prostranství v řešeném území, Centrálního parku, se nikdo nezabýval více než dekádu, přestože v blízkém okolí parku přibylo a ještě přibude administrativních pracovníků i rezidentů.
“Proto oslovíme zkušené architekty a krajináře, aby odpověděli na otázku, jak park dále rozvíjet v kontextu nové výstavby v okolí, rostoucí vytíženosti parku různorodými skupinami návštěvníků a v neposlední řadě měnícího se klimatu,“ uvedl radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS) a dodal: „Předpokládáme, že tým, který představí nejzajímavější a nejkomplexnější vizi, vyzveme ke zpracování strategicky zaměřené studie správy a rozvoje parku.“
Rekreační, ne zbytkové plocha
Ve správě městské části je rovněž rozlehlý pás zeleně mezi ulicemi Hvězdova a Plamínkové na okraji sídliště Pankrác II. V něm spatřují autoři analýzy nevyužitý potenciál.
“Pěší cesta podél frekventované komunikace a lavičky s výhledem na zadní trakt obchodního centra nejsou atraktivní. Požádali jsme proto odborníky a studenty z Katedry zahradní a krajinné architektury České zemědělské univerzity, aby během zimního semestru 2021/22 navrhli možnosti, jak plochu zeleně citlivě oddělit od ulice a lépe využít k odpočinku lidí, kteří v blízkosti bydlí a pracují,” řekl radní pro životní prostředí a Místní agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011).
Obchodní pasáže si zaslouží důstojnou podobu
V nepříliš dobrém stavu se nachází veřejný prostor podél objektů občanské vybavenosti v ulici Pujmanové a mezi ulicemi Na Pankráci a Kotorská. Architekti v nejbližších měsících podrobně zhodnotí stav obou komerčních pasáží a navrhnou potřebné kroky k postupné revitalizaci. Jejich výstup bude podkladem pro dialog s vlastníky objektů občanské vybavenosti a místní veřejností.

Kompletní souhrnná zpráva
s výsledky obou online průzkumů a dalšími doporučenými projekty je ke stažení na https://praha4.pincity.cz/projekty/69 .

Praha 4 má plán na revitalizaci veřejných prostranství v oblasti Pankráce

Aktualizováno: 12.04.2021 – Vít Drbal
Vytisknout