Praha 4 má na rok 2020 vyrovnaný rozpočet


Zastupitelstvo Městské části Praha 4 ve středu 18. prosince 2019 schválilo rozpočet na rok 2020. Praha 4 bude podle něj v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši téměř 1 miliardy korun a její hospodaření bude vyrovnané, tedy bez zadlužování.

„Každý rozpočet je umění kompromisu. Je nalezením maximální shody mezi možnostmi, danými rozpočtovými příjmy, nutností, danými fixními výdaji na chod úřadu i základní provoz městské části a přáními, která jsou obsažena v investicích, grantech a nenárokových provozních výdajích,“ uvedl 1. místostarosta pro finance, dopravu, evropské fondy Zdeněk Kovářík (ODS). „Prioritami našeho vyrovnaného rozpočtu jsou školství, životní prostředí, sociální oblast, sportovní, kulturní a volnočasové vyžití a bydlení. Musíme zajistit i běžný provoz, proto nesmíme šidit úřad ani bezpečnost a dopravu,“ dodal.

Rozhodující investice v příštím roce plánuje radnice opět do školství. Dokončí tak například druhou tělocvičnu – sportovní halu pro ZŠ Bítovská, dodělá zateplení školy Na Planině, zrekonstruuje kuchyně a zázemí pro stravování v ZŠ Školní a MŠ Jitřní. V programu, který městská část založila pro obnovu a budování školních hřišť, se v roce 2020 dočkají investic ZŠ Ohradní, ZŠ Horáčkova i ZŠ Na Chodovci.

„Modernizujeme i školní kotelny v několika objektech,“ doplnil Zdeněk Kovářík. Radnice Prahy 4 počítá i s pomocí hlavního města při řešení problému přehřívání učeben a při kompletní rekonstrukci ZŠ Filosofská.

Rozběhne se také další etapa zdařilé investice do koupaliště Lhotka, pokračovat bude úspěšný seriál budování retenčních nádrží i rekonstrukcí a oprav bytů. Nemalé prostředky vkládá městská část do oprav a výstavby chodníků i rozšiřování počtu parkovacích míst.

„Významné místo má velká skupina investic do životního prostředí,“
vysvětlil dále první místostarosta Kovářík a doplnil: „Patří sem obnova a rozšiřování parkových prostor na Jezerce, v centrálním parku Pankrác, Na rolích – V zápolí, v severní části Roztylského náměstí i regenerace veřejných prostranství. Po letech váhání připravujeme investici do kapacit pro seniory v objektu Hudečkova.“

Rozpočet Prahy 4 počítá i s obnovou prostor pro Policii ČR a Městskou policii hlavního města Prahy.
Zveřejněno: 19.12.2019 – Vít Drbal
Vytisknout