Praha 4 je znepokojena navýšením nákladní dopravy na Spořilově

Praha 4 se znepokojením zaznamenala navýšení počtu vozidel těžké nákladní dopravy v jižní části ulice 5. května, na dálnici D1, ve Spořilovské ulici a na Jižní spojce v oblasti Spořilova vyvolané výstavbou logistických center v okolí Prahy. S ohledem na ochranu zdraví obyvatel žádá příslušné orgány hlavního města a Středočeského kraje aby nepovolovaly výstavbu dalších logistických center, které přinesou další zatížení těchto silničních úseků.

„Hlavní škody na veřejném zdraví působí hluk, vibrace a znečištění ovzduší, které jsou negativním výsledkem stále rostoucí nákladní dopravy,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ). „Přitom naprostá většina těchto vozidel nemá začátek ani cíl cesty na území naší městské části a Prahou 4 pouze projíždějí.“

Požadavek Rady městské části Praha 4 nepovolovat další výstavbu logistických center se týká především areálů kolem Štěrboholské radiály a navazující části Pražského okruhu až k dálnici D10, tj. v Hostivaři nebo u Horních Počernic, a to minimálně do dokončení úseku 511 pražského kruhu a je mimo jiné reakcí na záměr výstavby návratového centra firmy Amazon v Horních Počernicích.

„Negativní dopady z rostoucí nákladní dopravy související s těmito logistickými centy zhoršují už tak špatnou situaci na Spořilově a v jeho okolí. Výstavba dalších center by vedla k dalšímu dopravnímu zatížení kritických území, která naopak potřebují od dopravy odlehčit," uvedl zastupitel Jan Schneider (HPP).

Vytisknout