Praha 4 je proti výstavbě Administrativního centra Budějovická


Městská část Praha 4 rozhodně nesouhlasí s výstavbou administrativního centra na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova. Rada MČ Praha 4 se na svém dnešním zasedání jednomyslně ohradila proti postupu odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, který svým rozhodnutím z 11. 3. 2021 již podruhé během dvou let zrušil rozhodnutí stavebního odboru Úřadu MČ Praha 4, kterým byla zamítnuta žádost o vydání rozhodnutí o umístění této stavby.

„Zásadně nesouhlasíme s tím, aby tato naddimenzovaná administrativní budova, která naprosto nerespektuje stávající, ani budoucí vztahy v území a která zásadním způsobem ohrožuje funkci okolních obytných budov, byla do této lokalita umístěna,“ řekl radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).

Městská část Praha 4 přitom společně s veřejností již od roku 2014 opakovaně upozorňuje na nevhodnost napojení této naddimenzované stavby do přetíženého dopravního uzlu Budějovická - Vyskočilova - Ješetická a zejména na rozpor této stavby s platným územním plánem a charakterem sousední obytné zástavby.

„V loňském roce jsme dokonce magistrátu jako odvolacímu orgánu poskytli znalecké posudky, které potvrzují tento rozpor. Jsem proto velmi rozhořčen rozhodnutím odvolacího orgánu, který se zřejmě závěry těchto posudků vůbec nezabýval a naopak posoudil všechny odvolací námitky investora stavby jako důvodné,“ uvedl dále radní Opa.

Pražský magistrát se opětovně neztotožnil se správní úvahou stavebního úřadu vedoucí k závěru, že navrhovaná stavba s 19 nadzemními podlažími a výškou atiky 72 metrů je v daném místě v rozporu s územním plánem a s požadavky na respektování urbanistického a architektonického charakteru prostředí a na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. Magistrát svým rozhodnutím vrátil věc k novému projednání a současně rozhodl, že v pokračujícím řízení bude postupováno bez jakýchkoliv prodlev a rozhodnutí ve věci má stavební úřad vydat do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

„Proti rozhodnutí magistrátu se již nelze odvolat. Nesouhlasné stanovisko, které jsme dnes na jednání Rady MČ Praha 4 ke stavbě Administrativního centra Budějovická opětovně přijali, však budeme uplatňovat nadále i v pokračujícím řízení,“ zdůraznil Patrik Opa. „Nynější postoj magistrátu je o to víc zarážející, že stejný orgán ve svém rozhodnutí z roku 2016 konstatoval, že navrhovaná stavba svou hmotou nesplňuje požadavky stanovené územním plánem,“ dodal radní.

Praha 4 je proti výstavbě Administrativního centra Budějovická
Zdroj: GoogleMapsAktualizováno: 17.03.2021 – Vít Drbal
Vytisknout