Praha 4 je proti dalšímu rozšíření BB Centra

Praha 4 nesouhlasí se záměrem společnosti Passerinvest Group vybudovat v kancelářské čtvrti poblíž stanice metra Budějovická další dva objemné objekty: hotel a administrativní budovu. Měly by nahradit dvě panelové budovy někdejší ubytovny na nároží křižovatky ulic Vyskočilova a Želetavská. Rada městské části Praha 4 dnes přijala k tomuto záměru nesouhlasné stanovisko. Požaduje jeho další posouzení procesem tzv. velké EIA, aby mohly být objektivně vyhodnoceny veškeré vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví v kumulaci s dalšími připravovanými stavbami v tomto nadlimitně zatíženém území.

„Toto kancelářské ghetto mělo po dokončení vyprodukovat více než 24 000 vozidel denně a to se nepočítalo s těmito dvěma objekty,“ uvedla radní pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ). „Již teď se kancelářské budovy prolamují do stabilizovaných obytných čtvrtí. Negativní vlivy dopravy dopadají nejen na přilehlé ulice, ale také na nedaleká školská zařízení v Bítovské a Přímětické ulici a na sídliště mezi Pankrácí a Kačerovem."

Celková zastavěná plocha obou objektů má být zhruba 3.000 m2. Obě stavby mají mít společnou podnož suterénního parkingu s 370 parkovacímu místy. Záměr má podle oznámení vyvolat kolem 1.200 jízd denně. Městská část však zdůrazňuje, že to mohou být další tisíce, protože v dokumentaci byla podhodnocena obrátkovost vozidel a nebyly zohledněny vlivy dalších staveb připravovaných v tomto území.

"Je načase aby developer přestal vytěžovat toto území ke svému maximálnímu zisku a postavil zde něco, co bude také sloužit občanům, kteří zde žijí. Stojíme na straně občanů, kteří již dnes trpí důsledky nadměrné dopravní zátěže, ke které BB centrum významně přispívá.“ dodala Alžběta Rejchrtová.

Svůj nesouhlas vyjádřili i lidé z této oblasti, z nichž někteří přišli protestovat přímo na radnici.
Vytisknout