Praha 4 i nadále rozdává roušky


Pokud potřebujete naléhavě roušky a nemůže si je obstarat jinak, můžete si o ně – v omezeném množství do 5 kusů – požádat na Úřadu městské části Praha 4.
Úřad má k dispozici omezené množství roušek, které nyní akutně nepotřebuje pro sociální zařízení a seniory z Prahy 4, a může je rozdat obyvatelům, kteří je nutně potřebují.

Pokud potřebujete ochranné roušky a nemůžete si je zajistit jiným způsobem, může vám městská část Praha 4 poskytnout omezené množství pro vaši potřebu.


V úterý a ve čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin vydávají zaměstnanci Úřadu MČ Praha 4 roušky na třech distribučních místech:  • Recepce Úřadu MČ Praha 4 (Antala Staška 2059/80 b)

  • Pracoviště Úřadu městské části Jílovská, Informační centrum (Jílovská 1148/14)

  • Ústav sociálních služeb Praha 4 Podolí (Podolská 208/31)
Zveřejněno: 25.05.2020 – Vít Drbal
Vytisknout