Praha 4 hledá zájemce o práci v okrskových volebních komisích (OVK)


Zájemnci o členství v okrskové volební komisi (dále jen OVK) pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24. a 25. května 2019 najdou veškeré potřebné informace přímo v přihlášce. Jen položky, kterým již uplynula časová platnost, se použijí příměřeně...

!!!Termín ukončení příjmu přihlášek zatím nebyl stanoven!!!


S ohledem na blížící se termín voleb doporučujeme kontaktovat přímo
pana Michaela Kříže ( tel.: 261 192 344 ; michael.kriz@praha4.cz ).


Zájemce o práci v OVK musí nicméně splňovat zákonné požadavky (viz §18/2 zákona 62/2003 Sb):

Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu,
a) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 5 odst. 2,
b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a
c) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

Slib budou zájemci o členství skládat na 1. zasedání OVK buď 30. 4. nebo 2. 5. 2019.Oba dokumenty po stažení umožňují vyplnění většiny údajů na počítači.VZOR PŘIHLÁŠKY
Přihláška za člena okrskové volební komise-V1
Zveřejněno: 31.01.2019 – Vít Drbal
Vytisknout