Praha 4 chce zajistit ochranu parků v Metropolitním plánu

Blíže nespecifikovaný obrázekPraha 4 chce zachovat a ochránit všechny významné zelné plochy na svém území. Požaduje proto, aby hlavní město Praha zajistilo v Metropolitním plánu důslednou ochranu a nezastavitelnost všech parků, tedy včetně těch, které jsou součástí zastavitelných lokalit, tj. lokalitních a místních parků.

„Péče o zeleň je jednou z priorit současného vedení městské části Praha 4 a je to také téma, které zajímá veřejnost,“ uvedl starosta Pavel Caldr. „Vypovídá o tom i množství podnětů našich obyvatel, kteří nám na základě výzvy zasílali své podněty k Metropolitnímu plánu. Většinou se týkají ochrany parků a ploch zeleně. Chceme proto lidem vyjít vstříc a udělat vše pro zajištění ochrany parků a dalších zelených ploch v Praze 4.“

Praha 4 současně žádá o svěření pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy, které jsou součástí parků v městské části Praha 4 a jsou součástí zastavitelných lokalit, do správy městské části. Důvodem je nejistota, zda a jak bude v Metropolitním plánu zajištěna nezastavitelnost těchto zelených ploch.

„Jde například o lokalitu Nové Dvory, konkrétně o pozemky podél Libušské ulice o rozloze zhruba 10 hektarů vymezené ulicemi V Štíhlách  a Jalodvorská,“ uvedl dále starosta Pavel Caldr. „Obyvatelé sídliště Krč se obávají, že v souvislosti s výstavbou stanice na nové trase D Pražského metra budou tyto zelené plochy ohroženy další výstavbou.“

Podle platného územního plánu je však lokalita Nové Dvory nezastavitelná budovami pro administrativu a ostatní komerci, na většině plochy nelze realizovat ani stavby pro bydlení. Jeho využití je určeno pro sportovně rekreační účely a plochy zeleně. Pozemky v této lokalitě jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy a městská část Praha 4 již několik let opakovaně žádá magistrát o jejich svěření, aby mohla zabránit různým spekulativním tlakům na výstavbu.

„Chápu, že naši obyvatelé jsou znepokojení tlakem developerů na další výstavbu. Chci proto v této souvislosti zdůraznit, že současné vedení Prahy 4 dlouhodobě sleduje cíl zachovat všechny významné zelené plochy a dále rozšiřovat možnosti pro sportovně rekreační aktivity obyvatel,“ uzavřel starosta Pavel Caldr.

V připravovaném Metropolitním plánu jsou parky hierarchicky rozlišeny na parky metropolitní, čtvrťové, lokalitní a místní.

  1. Metropolitní park (v Praze 4 například Michelský les): park nejvyššího významu. Má význam pro rezidenty celého města. V Metropolitním plánu je reprezentován samostatnou lokalitou a je součástí nezastavitelného území.
  2. Čtvrťový park (v Praze 4 například Kavčí hory): park vyššího významu. Má význam pro rezidenty části města – čtvrti, a čtvrtí sousedních. V Metropolitním plánu je reprezentován samostatnou lokalitou a je součástí nezastavitelného území.
  3. Lokalitní park (v Praze 4 například Park Jezerka): park nižšího významu. Má význam především pro rezidenty jedné lokality a zpravidla se významně podílí na jejím charakteru. V Metropolitním plánu je součástí jiné lokality, obvykle obytné.
  4. Místní park (v Praze 4 například Park Zelený pruh): malý park s doplňkovým významem ve struktuře města. V Metropolitním plánu je součástí jiné lokality, obvykle obytné.

Protože k dnešnímu dni hlavní město neinformovalo o podrobných regulacích jednotlivých lokalit, není jasné, jak a zda budou v Metropolitním plánu ochráněny parky, které jsou součástí zastavitelných lokalit, tzn. parky lokalitní a místní.

Vytisknout